Czwartek, 19 września 2019

imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

RSS

Homo Tabletus

08.03.2016 00:00 red

Felieton Remigiusza Rączki

Momy XXI wiek i kaj nie wejrzeć nowoczesność. Ale nojbardzi to widać w sprzyncie. Przeca ludziska majom tablety, i-pady, smartfony i jeszcze dużo roztomantego harścio o kierym ani jo nie wiym i nie poradza tymu. Ale jo dycki godom, żech sie wychowoł w zacofanej komunie, choć wcalech ni ma taki stary, a supernowoczesnym sprzyntym boł wtedy kalkulator i wideo.

Dzisio je blank inkaszy. Nojbardzi to widać po młodych ludziach, kierzi wychowali sie już na tym sprzycie i bez niego nie umiom żyć, som sparaliżowani. Dzisio, jak wtoś ni mo komorki, abo komputera je dziwadłym.

Wiycie doszło do tego, że momy cołki zjawisko socjologiczne, a ludzie wychowani na tabletach, nazywani som Homo Tabletus. Taki człowiek nie bardzo chce i poradzi normalnie pogodać z innymi ludkami, bo do niego nojważniejszy w życiu je tablet.

Bardzo dużo ludzi je uzależnionych od komputera, Internetu, a potym to już yno kroczek do depresje.

Homo Tabletus– to nazwa bajtla, kiery łod urodzynio oglądo na tablecie bojki, gry. Rozwijo sie emocjonalnie blank inakszy, skiż tego, że od oglądanio zanikajom mu neurony w mózgu. A oprócz mamy i fotra, nojważniejszy do niego je tablet.

Nie wiym czy wiycie, że niż bajtel mo 2 lata, praktycznie nie śmi oglądać niczego na tablecie, a jak już, to yno 15 minut i nie przed spaniym.

A czamu ło tym pisza? A łoto jak bołech na wyjeździe, to dycki na śniodani przilaziyło małżyństwo z 2 bajtlami, mieli mono 3 i 1,5 roku. Siodali, dostowali miseczki z futrym, a tata wartko włączoł tablet. I tak siedzieli godzina. Ledwo trefiali do gymby, bo sie sztyc tympo dziwali w te okiynko. Nie spomna o tym, że nic nie godali. I kto je tymu winny? Ci łod nich starzi, kierzi teraz majom świynty spokoj, ale za 10 lot bydom łazić po psychologach. Ale jak dbosz, tak mosz.

Pamiyntejcie, bajtel musi sie uczyć bez tzw. bodźce– zabawki, rzeczy. Wedy tyż rozwijo swoja wyobraźnio. Oglądani sztyc tableta go upośledzo, beztoż świynty spokoj tera, to problym za pora lot. Pyrsk!

Bajtel - dziecko

foter - tata

futer - pokarm

  • Numer: 10 (1242)
  • Data wydania: 08.03.16
Czytaj e-gazetę