Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Ekoserwis: Rozmawiali o odpadach

01.12.2015 00:00 QLA

Gospodarce odpadami komunalnymi i przemysłowymi w województwie śląskim poświęcone było spotkanie z udziałem przedstawicieli gmin, które odbyło się w poniedziałek, 9 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.

Tematem przewodnim była aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami województwa śląskiego, w którym określono nowe kierunki działań priorytetowych. Podczas spotkania omawiane były także zagadnienia dotyczące wydawania decyzji administracyjnych z zakresu przetwarzania i zbierania odpadów oraz kwestie związane z odpadami niebezpiecznymi.

Uczestnicy omówili także kwestie związane z finansowaniem inwestycji z zakresu gospodarki odpadami ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz ze środków Unii Europejskiej. Zwrócono również uwagę na to, że warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji, dotyczących odpadów komunalnych, w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, będzie ujęcie ich w planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do zaktualizowanego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

(eco)

  • Numer: 48 (1228)
  • Data wydania: 01.12.15
Czytaj e-gazetę