Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

RSS

Ekoserwis: Kolejne chronione obszary

17.11.2015 00:00 QLA

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach przystąpiła do opracowywania planów zadań ochronnych dla kolejnych pięciu specjalnych obszarów ochrony siedlisk, wchodzących w skład sieci Natura 2000. Bagno Bruch koło Pyrzowic PLH240035 (gmina Woźniki), Bagno w Korzonku PLH240029 (gmina Konopiska), Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037 (miasto Dąbrowa Górnicza), Torfowisko przy Dolinie Kocinki PLH240025 (gmina Kłobuck), Torfowisko Sosnowiec-Bory PLH240038 (miasto Sosnowiec), zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako obszary mające znaczenie dla Wspólnoty w styczniu 2011 r.

We wszystkich pięciu obszarach występują siedliska związane z terenami uwodnionymi, odnotowano tu występowanie różnych typów torfowisk. W trzech z nich szczególnej ochronie podlegają także, towarzyszące torfowiskom bory i lasy bagienne. Ponadto na terenie Lipienników w Dąbrowie Górniczej i Torfowiska Sosnowiec-Bory przedmiotem ochrony są populacje niepozornej, ale niezwykle cennej rośliny z rodziny storczykowatych – lipiennika Loesela Liparis loeselii.

Plany zadań ochronnych opracowywane są na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz rozporządzenia Ministra Środowiska, w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Podstawowym celem ich opracowania jest podjęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony lipiennika, torfowisk i towarzyszących im borów bagiennych oraz zapewnienie, że ich stan nie ulegnie pogorszeniu.

Uwagi i wnioski można zgłaszać na piśmie w terminie do 31 grudnia 2015 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, ul. Dąbrowskiego 22, Katowice 40-032,  poczty elektronicznej e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl oraz faksem: 32 420-68-84. Odpowiedzi udzielać będzie Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach.

(eco)

  • Numer: 46 (1226)
  • Data wydania: 17.11.15
Czytaj e-gazetę