Czwartek, 15 kwietnia 2021

imieniny: Anastazji, Wacława, Leonida

RSS

WAŻNE:

Ekoserwis: Wsparcie Funduszu dla walki z niską emisją

17.11.2015 00:00 QLA

Ponad 760 tysięcy złotych przekazał w formie dotacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na przygotowanie planów gospodarki niskoemisyjnej. Beneficjentami Funduszu jest 30 gmin z województwa śląskiego.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, który określa cele strategiczne i szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Informacje zawarte w opracowanym dokumencie zostaną wykorzystane do podjęcia stosownych działań, pozwalających na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska. Opracowany dokument ukształtuje gospodarkę energetyczną gminy w sposób optymalny do istniejących warunków lokalnych.

Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 roku tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej. PGN jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków przez gminy o wsparcie ze środków UE w ramach perspektywy 2014-2020.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest partnerem w projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Z ramienia WFOŚiGW w Katowicach w projekcie uczestniczy 5 osób, które po przejściu kilkutygodniowego szkolenia zakończonego egzaminem otrzymało tytuł certyfikowanego Doradcy energetycznego. Doradcy dzięki zdobytym umiejętnościom m. in. z zakresu efektywności energetycznej, transportu, odnawialnych źródeł energii są przygotowani w pierwszej kolejności do wsparcia gmin, powiatów, Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przygotowywania i późniejszej weryfikacji planów gospodarki niskoemisyjnej. W kolejnym etapie Doradcy będą służyć pomocą w szkoleniu i wsparciu energetyków gminnych, a wreszcie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE.

Przewidujemy, iż docelowo odbiorcami usług doradczych mogą być również przedsiębiorcy i osoby fizyczne realizujące zadania służące poprawie efektywności energetycznej obiektów lub procesów oraz zadania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi doradcami, szczególnie jednostki samorządu terytorialnego, które już dzisiaj mogą poddać weryfikacji w zakresie zgodności z wymogami NFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach posiadane plany gospodarki niskoemisyjnej lub, jeżeli są w trakcie ich opracowania, mogą uzyskać informacje pomocne do ich utworzenia.

(eco)

  • Numer: 46 (1226)
  • Data wydania: 17.11.15
Czytaj e-gazetę