Czwartek, 22 kwietnia 2021

imieniny: Leona, Kai, Heliodora

RSS

Zapytaj prawnika

03.11.2015 00:00 red

Natalia Lewandowska-Fac, radca prawny

Dbającemu o swoje interesy nie dzieje się krzywda
(„Volenti non fit iniuria”)

Zmiany w spadkach!

Rok 2015, to rok ważnych zmian w prawie spadkowym. Zmieniły się m.in. przepisy dotyczące dziedziczenia długów. W telewizji głośno mówiło się w ostatnim czasie o ludzkich tragediach związanych z dziedziczeniem długów przez małoletnich spadkobierców. Nowe przepisy mają zapobiec tego rodzaju sytuacjom. Obecnie, jeśli spadkobiercy w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiedzą się o tytule swego powołania, nie złożą oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, będą odpowiadali jedynie do wysokości stanu czynnego spadku, a nie jak dotychczas całym swoim majątkiem. Oznacza to przykładowo, że jeśli wartość odziedziczonego majątku będzie wynosiła 100 tys. zł, to wierzyciele w praktyce będą mogli wyegzekwować od nas tylko tyle, nawet jeśli dług wynosił 300 tys. zł.

Nie mniej istotna jest również wprowadzona w sierpniu zmiana przepisów dotyczących spadków transgranicznych. Chodzi o sytuacje, gdy np. polski spadkodawca mieszkał na stałe w Austrii, a pracował w Niemczech. Podstawową zasadą będzie to, że właściwym do zajęcia się sprawą spadkową będzie sąd ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy. Spadkodawca może jednak w testamencie wybrać prawo ojczyste. Wprowadzono też instytucję europejskiego poświadczenia spadkowego, które ma na celu wykazywanie polskim obywatelom ich praw do spadku w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Masz problem prawny? Pisz: redakcja@nowiny.pl

  • Numer: 44 (1224)
  • Data wydania: 03.11.15
Czytaj e-gazetę