Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Kącik ZUS

03.11.2015 00:00 red

Beata Kopczyńska, rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Rybniku

Od 2003 roku mam ustalony kapitał początkowy. Od maja br. ZUS korzystniej ustala okres urlopów wychowawczych. Na emeryturę będę przechodziła za około 5 lat. Czy jest jakiś termin, do kiedy muszę złożyć wniosek o przeliczenie kapitału?

Wniosek o przeliczenie kapitału początkowego można składać do ZUS w dowolnym czasie. Jeśli nie złoży Pani takiego wniosku, to przy ustalaniu prawa do emerytury ZUS ma obowiązek dokonać przeliczenia kapitału początkowego w oparciu o nowe przepisy. Ponownie ustalimy wartość kapitału początkowego na dzień 1 stycznia 1999 roku i dokonamy jego waloryzacji.


Od listopada przechodzę na emeryturę i ubiegam się o rentę z tytułu choroby zawodowej. Czy muszę złożyć wniosek o rentę, czy wystarczy, jeśli dołączę decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego?

Adam K.

Musi Pan złożyć wniosek o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową, do którego należy dołączyć decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia. Wypełnia więc Pan dwa wnioski: o emeryturę i o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową.


Jeżeli emeryturę dostaję 25. każdego miesiąca, to co będzie, jeżeli 25. wypada w niedzielę lub święto? Kiedy zatem wpłyną na konto moje pieniądze?

– Termin płatności świadczenia określony jest w decyzji przyznającej emeryturę lub rentę. Dzieje się tak ze względu na dużą liczbę świadczeń emerytalno-rentowych. Nasi klienci, dla których termin płatności świadczenia przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, nie muszą obawiać się, że emerytury i renty nie wpłyną na czas. Zgodnie z k.p.a., jeżeli termin przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy, następny dzień powszedni. ZUS odpowiednio wcześniej przekazuje świadczenia, aby listonosze i banki mieli czas na ich terminowe dostarczenie adresatom. Problemu nie byłoby w ogóle, gdyby starsze osoby dały się przekonać do założenia konta w banku. Jednak wiele osób przywiązanych jest do tradycyjnego sposobu odbioru emerytur dostarczanych przez listonoszy. Dla części to przyzwyczajenie, dla innych konieczność, bo nie mogą na przykład same wychodzić z domu. Należność do banku ZUS również przekazuje z wyprzedzeniem.


– Chcę się odwołać do sądu, bo w decyzji ZUS przyznał mi odmowę emerytury. Czy składając odwołanie bezpośrednio do sądu, a nie do ZUS, przyspieszy postępowanie?

Niestety, nie. Osoba niezadowolona z rozstrzygnięcia ZUS może odwołać się do sądu określonego w pouczeniu decyzji za pośrednictwem ZUS. Niezastosowanie się do zasad wniesienia odwołania określonych w pouczeniu nie przyspieszy rozpatrzenia sprawy. Sąd i tak będzie musiał przesłać odwołanie do oddziału, który wydał decyzję. Nie jest bowiem możliwe rozpatrzenie sprawy przez sąd bez udziału  Zakładu i ustosunkowania się do zarzutów i wniosków w odwołaniu.


  • Numer: 44 (1224)
  • Data wydania: 03.11.15
Czytaj e-gazetę