Piątek, 16 kwietnia 2021

imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni

RSS

Nowe składy komisji

16.12.2014 00:00 red

diety radnych i wynagrodzenie wójta po staremu

Nędza. 9 grudnia podczas drugiej sesji Rady Gminy Nędza radni ustalili składy komisji stałych, wysokość diet przysługujących radnym oraz wysokość wynagrodzenia wójta gminy.

Na początku radni wybrali przewodniczącego komisji rewizyjnej, którym po jawnym głosowaniu został Jan Francus (pełnił tę funkcję w poprzedniej kadencji). Do trzyosobowego składu komisji rewizyjnej wpłynęły jeszcze kandydatury radnych: Juliana Skwierczyńskiego, Karola Kalemby, Brunona Bluszcza i Norberta Gzuka. Ten ostatni jednak zrezygnował. W wyniku głosowania do składu nie dostał się również radny Skwierczyński.

Radni ustalili również skład komisji finansów i rozwoju gospodarczego, w której skład weszli wszyscy chętni: Marian Gzuk, Norbert Gzuk, Julian Skwierczyński, Krystian Krótki, Waldemar Wiesner, Jan Francus, Piotr Kudla, Justyna Bonk-Mozgawa, Gerard Przybyła, Gizela Marondel. Funkcję przewodniczącej powierzono Alicji Kowol. Do tej komisji zgłosili się wszyscy radni tak zwanej opozycji, co musiało zaskoczyć obóz koalicji gdyż w ostatniej chwili do składu tej komisji dołączył Jan Francus. Koalicja nie chciała dopuścić aby w tej komisji opozycja miała większość.

W skład komisji spraw społecznych i bezpieczeństwa weszli z kolei: Jan Flut, Brunon Bluszcz, Marian Gzuk,  Julian Skwierczyński, Piotr Kudla. Funkcję przewodniczącego komisji objął Karol Kalemba.

Radni ustalili również skład komisji oświaty, kultury i sportu: Alicja Kowol, Krystian Krótki, Norbert Gzuk, Krystian Okręt, Justyna Bonk-Mozgawa, Waldemar Wiesner. Funkcję przewodniczącej komisji objęła Gizela Marondel.

(woj)


Podczas tej sesji podjęto także uchwałę w sprawie wysokości diet przysługujących radnym. Ich wysokość pozostała bez zmian:

– przewodniczący Rady Gminy – 1 180,00 zł
– wiceprzewodniczący Rady Gminy – 530,00 zł
– przewodniczący komisji rewizyjnej – 640,00 zł
– członek komisji rewizyjnej – 480,00 zł
– przewodniczący komisji stałej – 530,00 zł
– członek komisji stałej – 430,00 zł
– radny niebędący członkiem żadnej komisji – 160,00 zł.

Za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji lub na sesji Rady Gminy radnemu obniża się dietę miesięczną o 30 proc. Łączna wysokość obniżenia w jednym miesiącu nie może przekroczyć wysokości diety podstawowej. Radnemu spełniającemu warunki do uzyskania więcej niż jednej diety przysługuje jedna – wyższa.


Na tym samym posiedzeniu podjęto także uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójt Gminy Nędza. Jest to obowiązkowy punkt na początku każdej kadencji samorządu. Wójt Anna Iskała prosiła w tym miejscu aby jej pensji nie podnosić. Prośba została wysłuchana. Na jej wynagrodzenie składa się:

– wynagrodzenie zasadnicze – 5,5 tys. zł
– dodatek funkcyjny – 1,5 tys. zł
– dodatek specjalny – 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 2,1 tys. zł
– dodatek za wieloletnią pracę – 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego – 1,1 tys. zł.
Razem: 10 tys. 200 zł brutto.

Zdaniem radnego Jana Francusa, wójt Iskała i tak zarabia mało w porównaniu do innych włodarzy gmin Subregionu Zachodniego. Zaznaczył, że do tego wójt nie ma zastępcy i wszystko spoczywa na jej głowie. Powiedział, że sam by za taką pensję tyle nie pracował.

  • Numer: 50 (1179)
  • Data wydania: 16.12.14
Czytaj e-gazetę