Niedziela, 11 kwietnia 2021

imieniny: Filipa, Leona, Jaromira

RSS

Pierwsze obietnice nowej władzy

16.12.2014 00:00 red

Tuż po zaprzysiężeniu na prezydenta miasta kadencji 2014 – 2018 – na sesji 8 grudnia – Mirosław Lenk zapowiedział zmiany jakie planuje wprowadzić w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

1. Spotkania klubów radnych – Naszego Miasta i Razem dla Raciborza – mogą odbywać się w urzędzie, w sali błękitnej. Raz na kwartał lub jak zajdzie potrzeba to częściej, prezydent proponuje rozmowy z klubem NaM-u. Ze swoim klubem będzie się spotykał przed każdą sesją. Dla radnych niezrzeszonych w klubach Lenk będzie „na telefon” i dostępny w gabinecie.

2. Utworzena zostanie komórka ds. kontaktów z biznesem i przyciągania inwestorów. Ma powstać do końca marca. Mają ją tworzyć 3 osoby. Siedzibę planuje się naprzeciw urzędu, w kamienicy miejskiej. Szef komórki będzie pochodził z konkursu.

3. Wiele zmian ma dotyczyć kadr. Na kluczowych stanowiskach w urzędzie i jego jednostkach pojawią się nowi ludzie. Nastąpi to do 30 czerwca 2015 r.

4. Rozpocznie się dyskusja nad zmianą stawek podatków lokalnych. Będą związane z lokalizacją i rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Powołana zostanie konsultacyjna rada gospodarcza przy prezydencie miasta. To zadanie do realizacji do końca marca 2015 r. W jej utworzeniu pomogą przedsiębiorcy, także niezrzeszeni w RIG-u.

6. Przygotowane zostaną nowe tereny inwestycyjne – w pierwszej kolejności na terenie byłej cukrowni i przy ul. Bartka Lasoty (Ostróg). Będą też większe przestrzenie pod inwestycje, jedna już jest – 35 ha za Rafako. Kolejne będą musiały powstawać w oparciu o tereny prywatne, Skarbu Państwa i grunty agencyjne.

7. Powstanie budżet obywatelski, na razie w formie pilotażu. Prezydent zaproponuje realizację 5 projektów, każdego o wartości 100 tys. zł. Docelowo każdy z 23 okręgów wyborczych (tylu jest radnych) ma otrzymać określoną kwotę na własny projekt.

(m)

  • Numer: 50 (1179)
  • Data wydania: 16.12.14
Czytaj e-gazetę