Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

RSS

Dzień seniora na ludowo

18.11.2014 00:00 red

Piękne stroje regionalne, te odświętne i te chłopskie, podkreślały rangę dorocznego święta seniorów, które uroczyście obchodzone było w krzanowickim gminnym kole emerytów i rencistów. W tym roku blisko 100 jego członków spotkało się w Domu Kultury w Borucinie, by spędzić czas w gronie znajomych, na wspólnej zabawie.

Na organizowanym na śląską modłę Dniu Seniora emerytów i rencistów powitała przewodnicząca koła Katarzyna Łozińska. Uroczystość była okazją do podziękowań oraz wyróżnienia osób, które wspierają jego działalność. Złote Odznaki Honorowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, nadane przez zarząd główny za zaangażowanie na rzecz seniorów gminy Krzanowice, sekretarz Zarządu Rejonowego PZERiI w Raciborzu Danuta Stogiewicz wręczyła dyrektor Banku Spółdzielczego w Krzanowicach Lucynie Basiście oraz skarbnikowi koła Józefowi Kocemowi. – Oby takich kół było jak najwięcej – słowa uznania pani sekretarz skierowała do zarządu, dziękując kwiatami za dotychczasową pracę przewodniczącej Katarzynie Łozińskiej.

Tytułami przyjaciół przewodnicząca koła wyróżniła burmistrza gminy Krzanowice Manfreda Abrahamczyka, przewodniczą DFK Brygidę Abrahamczyk, policjanta – dzielnicowego Krzysztofa Klimka, dyrektora Domu Kultury w Krzanowicach Mariana Wasiczka oraz Tomasza Kostkę, który przygrywa seniorom na potańcówkach. Podziękowała też członkom zarządu koła za aktywną działalność oraz wszystkim osobom, które bezinteresownie włączają się w jego prace. W zamian przewodnicząca Katarzyna Łozińska otrzymała wiele słów wdzięczności za zaangażowanie w kierowanie kołem.

Dzień Seniora był okazją do przyjęcia nowych członków, w jego szeregi weszli: Władysław Jarmoliński, Julian Jarmoliński, Anna Obruśnik, Karol Hajduczek, Maria Hajduczek, Jan Daniel,  Roman Żarski, Bernard Mandrysz, Maria Mibes, Henryk Paprocki i Honorata Schabek.

Organizatorzy spotkania z myślą o bezpieczeństwie członków koła, zaprosili na krótką pogadankę kpt Tomasza Brańskiego z raciborskiej jednostki straży pożarnej, który mówił o zagrożeniu zaczadzeniem tlenkiem węgla, jako szczególnym zagrożeniu dla życia, wzrastającym w okresie grzewczym.

Atmosferę uroczystości umilały występy seniorów, w ramach konkursu na ludową piosenkę. Zainteresowani rękodziełem mogli zaś podziwiać piękną wystawkę robótek ręcznych i obrazów wykonanych przez emerytów i rencistów koła.

(ewa)

  • Numer: 46 (1175)
  • Data wydania: 18.11.14
Czytaj e-gazetę