środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

SAMORZĄD gminny 2014 – 2018

18.11.2014 00:00 red

Powiat

Kornowac

Grzegorz Niestrój (44 lata)

Na wyniki wyborów czekałem z członkami mojego komitetu. Pomimo, że nie miałem kontrkandydata to wynik oceniam pozytywnie. Mieszkańcy docenili kierunek rozwoju gminy jaki obrałem. Nie było miłym zaskoczeniem to, że z mojego komitetu weszło do rady tylko pięć osób. Jest za to 10 nowych osób, z których część ma już doświadczenie w pracy w samorządzie. Osoby młode na pewno wniosą świeżość do prac rady. Liczę, że ze wszystkimi uda się współpracować, gdyż przed nami wielkie zadanie, jakim jest budowa kanalizacji. Do tego potrzebna jest zgoda. W kolejnej kadencji chcę również kontynuować styl prowadzenia gminy, ściągać więcej środków pozabudżetowych, poprawiać infrastrukturę oświatową i budować dobry klimat dla mieszkańców naszej gminy. Dziękuję wszystkim za udział w wyborach. 

Krzanowice

Andrzej Strzedulla (34 lata)


Wieczór wyborczy spędziłem z rodziną. Kiedy dotarły do nas pierwsze, nieoficjalne wyniki byliśmy mocno zaskoczeni skalą mojej przewagi. Ucieszył mnie również nowy skład rady, w której wraz ze mną nasz komitet ma 10 mandatów. Jeśli chodzi o zmiany i decyzje to za wcześnie aby mówić o nich już teraz. Najpierw chcę przeprowadzić audyt finansów gminy, a o jego wynikach na pewno poinformuję wszystkich mieszkańców. Musimy wszyscy wiedzieć w jakiej sytuacji jesteśmy i na tej podstawie myśleć o przyszłości. Wiem, że potrzeby naszej gminy są duże i postaram się im sprostać. Dziękuję wszystkim za poparcie w wyborach. Zapewniam, że będę burmistrzem dbającym o interesy wszystkich mieszkańców.

Pozostali kandydaci

Manfred Abrahamczyk (54 lat)

Krzyżanowice

Grzegorz Utracki (46 lat)

Bardzo się cieszę z poparcia na poziomie prawie 75 proc. To bardzo dobry wynik i zobowiązuje do dalszej służby na rzecz mieszkańców. Za to wszystkim wyborcom dziękuję. Chcę kontynuować zadania rozpoczęte w poprzedniej kadencji i realizować kolejne dla rozwoju naszej gminy i poszczególnych sołectw. Mamy przygotowany projekt budżetu na przyszły rok, szykujemy się po sięgnięcie po kolejną pulę środków z Unii Europejskiej, dalej aktywnie będę zabiegał o środki zewnętrzne dla gminy. Cieszy mnie również, że spośród 14 kandydatów startujących do rady gminy z mojego komitetu, aż 12 z nich otrzymało mandat. Z dwoma kolejnymi radnymi współpraca się nam układała już wcześniej bardzo dobrze. Wierzę, że to pozwoli na zgodne realizowanie zamierzeń, które będą służyć wszystkim mieszkańcom. Postaramy się wspólnie z całą Radą nie zawieść zaufania mieszkańców w kolejnych czterech latach.

Kuźnia  Raciborska

Paweł Macha (45 lat)

Moją wygraną biorę na poważnie gdyż wiąże się ona z wielką odpowiedzialnością i wyzwaniem. Zaskoczył mnie stopień niezadowolenia z poprzedniej władzy. Będę starał się to zmienić. Chcę aby nasza gmina tworzyła jedność i będę dążył do pojednania środowisk Kuźni Raciborskiej i Rud. W samym urzędzie planuję reformy, choć niezwiązane z obsadą stanowisk. Zarówno pracownicy magistratu, jak i nasi mieszkańcy, muszą się tu czuć bezpiecznie. Skład nowej rady oceniam pozytywnie. Z mojego komitetu weszło sześć osób. Będę się starać zdobyć poparcie radnych z innych komitetów. Musimy razem działać m.in. na rzecz poprawy na lokalnym rynku pracy i wspólnie pracować nad odbudową pozycji naszej gminy. Według mnie mamy duży, choć niewykorzystany potencjał. Damy radę.

Pozostali kandydaci

Rita Serafin (57 lat)

Nędza

Anna Iskała (62 lata)

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy poszli do wyborów. Najwyższa frekwencja w powiecie świadczy o wysokim poziomie świadomości naszej społeczności i dojrzałości demokracji. Do samych wyników podchodzę z dużym szacunkiem. Wybór mieszkańców wskazuje, że akceptują moją wizję prowadzenia gminy oraz świadczy o ich zaufaniu. Planuję kontynuację swojej polityki, której najważniejsze kierunki wskazałam podczas kampanii, a na których opierali się nawet konkurenci z innych komitetów wyborczych. Obiecuję, że zrobię wszystko aby nikogo nie zawieść. Do nowej rady gminy weszła większość kandydatów startujących z mojego komitetu. Uważam jednak, że wszyscy radni zasiadają w radzie dla dobra gminy i pomimo drobnych sprzeczek, które mogą się pojawić, będą gotowi do pracy dla wspólnego dobra. Sama stawiam sobie wyzwanie aby dotrzeć i zjednać sobie wszystkich mieszkańców gminy Nędza.

Pozostali kandydaci

Franciszek Marcol (45 lat)

Pietrowice Wielkie

Andrzej Wawrzynek (55 lat)

Pomimo że w gminie nie było drugiego kandydata na wójta, frekwencja wyborcza napawa mnie dumą i optymizmem. Dziękuję wszystkim, którzy udali się oddać głos do urn. Dziękuję również za poparcie, którym mnie obdarzono. Świadczy to o akceptacji dla działań, które podejmujemy w urzędzie. To dobra prognoza na przyszłość, gdyż chcemy iść dalej do przodu, czuwać na posterunku i pilnować dalszego rozwoju gminy. Wśród najważniejszych zadań, które planuję jest dokończenie inwestycji w ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków. W przyszłym roku chcemy zamontować kolejnych 200 urządzeń. Myślimy już nad wykorzystaniem kolejnej puli środków z Unii Europejskiej, będziemy również kontynuować scalanie gruntów. Skład nowej rady, w której znalazło się pięciu nowych radnych zwiastuje zgodę, która zawsze buduje. Świeże spojrzenie nowych członków samorządu zawsze jest cenne. Będziemy razem planować rozwój gminy, tak aby mieszkańcy chcieli tu mieszkać i pracować.

Rudnik

Alojzy Pieruszka (56 lat)


Cieszę się, że wyborcy docenili to co robiliśmy przed ostatnie lata. To ciąg przedsięwzięć, z których część będziemy nadal kontynuować. Ponowny wybór na stanowisko w samorządzie to dla mnie najlepsze co mnie mogło spotkać i dziękuję za to zaufanie. Jak wspomniałem, najbliższe lata to kontynuacja inwestycji w kanalizację. W Rudniku trzeba ją dokończyć, zaś w innych miejscowościach zacząć. Będę nadal pracował nad poprawą stanu dróg, choć tu ważna jest współpraca z powiatem. Nadal będę wspierać działania organizacji pozarządowych w naszej gminie.  W nowej radzie znaleźli się samorządowcy z doświadczeniem, którym należał się ponowny wybór. Są też osoby nowe i młode, które mam nadzieję wniosą do prac rady nowe spojrzenie i kierunki na rozwój gminy. Na pewno zależy mi, aby dobrze współpracować ze wszystkimi dla dobra gminy. Wierzę, że w nowej radzie nad interesami poszczególnych miejscowości zwycięży myślenie o całej gminie.

Pozostali kandydaci

Piotr Rybka (32 lat)


Nowe składy rad gmin w powiecie raciborskim

Kornowac

Alfred Kocjan
Wilhelm Walenko
Jan Zaczyk
Ewa Gembalczyk
Jerzy Hajduczek
Jarosław Bugdol
Maria Mańczyk
Norbert Pientka
Eugeniusz Kura
Marian Dreja
Sławomir Knura
Marian Zimermann
Dorota Wieczorek
Szymon Kura
Jacek Kuźmiński

Krzanowice

Bogusława Hajduczek
Andrzej Woźniak
Piotr Nachlik
Katarzyna Kerner
Józef Abrahamczyk
Tomasz Kostka
Józef Kocem
Jarosław Gałkowski
Jan Długosz
Damian Kurka
Roman Sonnek
Bernard Polak
Henryk Tumulka
Herbert Czogała
Andrzej Strzedulla (jeśli potwierdzi się, że zostanie burmistrzem jego miejsce w radzie zajmie prawdopodobnie Lucjan Ehr)

Krzyżanowice

Maria Riedel
Emilia Kubik
Adam Machowski
Walter Bożek
Adam Smyczek
Krystian Kubny
Roman Cwik
Brunon Chrzibek
Gabriela Jendrzejczyk
Brygida Hanzlik
Walter Witeczek
Andrzej Bulenda
Roman Kaczor
Marian Lasak
Andrzej Lipiec

Kuźnia  Raciborska

Mariola Wajda
Grażyna Tokarska
Radosław Kasprzyk
Tadeusz Koral
Roman Wilk
Aleksandra Bartoń
Manfred Wrona
Ernest Drazik
Gerard Hanusek
Adrian Lepiarczyk
Łukasz Ruhe
Tadeusz Koral
Ryszard Pluta
Sabina Chroboczek-Wierzchowska
Elżbieta Kozłowska
Maciej Kriwienok

Nędza

Alicja Kowol
Jan Flut
Justyna Bonk-Mozgawa
Jan Francus
Marian Gzuk
Karol Kalemba
Norbert Gzuk
Julian Skwierczyński
Krystian Krótki
Gizela Morondel
Brunon Bluszcz
Gerard Przybyła
Piotr Kudla
Krystian Okręt
Waldemar Wiesner

Pietrowice Wielkie

Henryk Joachim Marcinek
Joachim Wieczorek
Piotr Bajak
Sebastian Weiner
Jan Mikołajczyk
Elżbieta Hermet
Anna Rostek
Martin Malcharczyk
Wojciech Zalewski
Piotr Wilczek
Andrzej Olbrich
Maria Sobola
Maria Palisa
Piotr Parys
Ilona Gawlica

Rudnik

Helga Sekuła
Teresa Neblik
Stefan Absalon
Mirosław Golijasz
Sylwia Herud-Pawlak
Michał Kowacz
Grzegorz Pendziałek
Artur Osak
Anna Fojcik
Sebastian Mikołajczyk
Gerard Panek
Krzysztof Badurczyk
Marek Górkiewicz
Gabriela Bedrunka
Grzegorz Pilich

  • Numer: 46 (1175)
  • Data wydania: 18.11.14
Czytaj e-gazetę