Sobota, 8 maja 2021

imieniny: Stanisława, Lizy, Dezyderii

RSS

Policja skupiła się na przemocy w rodzinie

29.07.2014 00:00 QLA

Niebieskich kart wydanych przez stróżów prawa jest już o ponad 100% więcej niż za cały ubiegły rok. Czy to znaczy, że zjawisko dominuje w powiecie?

W pierwszym półroczu 2014 roku policjanci wydali 117 niebieskich kart. W analogicznym okresie roku ubiegłego wydano ich 65. – Policja coraz intensywniej reaguje na przemoc w rodzinie – powiedział nam inspektor Paweł Zając, komendant powiatowy policji w Raciborzu. Zdaniem szefa policjantów, problem przemocy w rodzinie w powiecie raciborskim nie jest tak poważny jak np. w Rybniku. – Nakładają się na to rozmaite uwarunkowania, również społeczno-gospodarcze – wyjaśnia.

Podejście policji do problemu przemocy w rodzinie zmieniło się po dyspozycjach Ministra Spraw Wewnętrznych. Obecnie standardem jest, że przy każdej policyjnej interwencji dotyczącej przemocy w rodzinie funkcjonariusze zakładają niebieską kartę. – W naszym powiecie problem przemocy w rodzinie nie jest większy niż w innych powiatach w kraju. Staramy się mu przeciwdziałać – powiedział Henryk Hildebrand, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przed otwarciem konferencji „Działania interwencyjne w zakresie realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, którą zorganizowano w starostwie 23 lipca.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele służb i instytucji, w których obszarze działania znajduje się problematyka zapobiegania przemocy w rodzinie, tj. policji, sądu, prokuratury, ośrodków pomocy społecznej, ratownictwa medycznego i Stowarzyszenia Persona.

Spotkania tego typu, jak zauważył starosta raciborski Adam Hajduk, mają służyć sprostaniu wielkiemu wyzwaniu, jakim jest ochrona rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. – Żeby dzieci, które tego doświadczyły nie powielały tych negatywnych wzorców w przyszłości, kiedy będą już dorosłe – powiedział starosta.

(żet)

  • Numer: 30 (1159)
  • Data wydania: 29.07.14
Czytaj e-gazetę