środa, 12 maja 2021

imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli

RSS

EKOSERIWS: Jak radzimy sobie z segregacją?

22.07.2014 00:00 QLA

Na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie 26 czerwca odbyła się konferencja „Działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach” zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na Konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele gmin, które wypełniły internetową ankietę na temat skuteczności działań informacyjno-edukacyjnych podejmowanych w ramach wdrażania nowych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi przygotowaną przez Fundusz na początku bieżącego roku.

Konferencję otworzyła Gabriela Lenartowicz – prezes zarządu Funduszu. Uczestnicy zapoznali się z celami strategicznymi Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego oraz działalnością kontrolną WIOŚ w Katowicach wynikająca z przepisów „ustawy śmieciowej” przedstawionymi przez Bogdana Pasko z Urzędu Marszałkowskiego oraz Bogusławę Plewnię z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Ewa Cofała – kierownik Zespołu Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej Funduszu, przedstawiła wyniki przeprowadzonej ankiety dla gmin i wynikające z niej wnioski dotyczące konieczności i sposobów dalszych działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców województwa śląskiego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podczas Konferencji zainaugurowana została II edycja Konkursu na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami na terenie gmin. Celem  tegorocznej edycji konkursu, skierowanego do gmin, ich związków i stowarzyszeń z terenu województwa śląskiego, jest wyłonienie i dofinansowanie zadań, których realizacja nauczy mieszkańców jak najskuteczniejszego i najefektywniejszego gospodarowania odpadami komunalnymi.

(eco)

  • Numer: 29 (1158)
  • Data wydania: 22.07.14
Czytaj e-gazetę