Sobota, 8 maja 2021

imieniny: Stanisława, Lizy, Dezyderii

RSS

Ekoserwis: Sąsiedzi mają nowoczesną kompostownię

25.02.2014 00:00 red

18 lutego w Knurowie otwarta została instalacja biologicznego przetwarzania odpadów stanowiąca integralną część instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych. To pierwsza w naszym regionie tak nowoczesna biologiczno-mechaniczna instalacja, służąca do przetwarzania odpadów biodegradowalnych.

Spółka KOMART zapewnia odbiór i nowoczesne przetwarzanie odpadów komunalnych z terenu czwartej części województwa śląskiego. Ma status jednej z kilku utworzonych w nim Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, które spełniać muszą najwyższe standardy ekologiczne. Do tej pory dysponowała sortownią i składowiskiem odpadów, obecnie jej działalność poszerzyła się o kompostownię. Jest w stanie przyjmować odpady wytworzone przez ok. 350 tys. mieszkańców. Trafiające tu odpady są segregowane i odzyskuje się z nich surowce wtórne. Spółka m.in. unieszkodliwia także odpady azbestowe. Działa tu elektrownia biogazowa o mocy 420 KW, z której prąd trafia do sieci energetycznej. Składowisko jest systematycznie rekultywowane – na jego części pokrytej bujną zielenią żyje stado kilkudziesięciu kóz afrykańskich, które trafiły tu z opolskiego ZOO.

Budowa otwartej kompostowni kosztowała ponad 15,7 mln zł, z czego część sfinansowana została przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Katowicach. Składa się z 8 zamkniętych bioreaktorów, podzielonych na dwa bloki technologiczne. Odpady są w nich napowietrzane, a wytwarzana podczas kompostowania woda krąży w zamkniętym systemie odwadniania. Powietrze wykorzystywane w procesie technologicznym jest oczyszczane z odorów przez system biofiltrów, tak że na wyjściu ma zapach świeżego kompostu.

Symbolicznego przecięcia wstęgi przed budynkiem nowoczesnej kompostowni dokonali Piotr Spyra – wicewojewoda śląski, Gabriela Lenartowicz – prezes WFOŚiGW w Katowicach, Adam Rams – prezydent Knurowa i Katarzyna Makarowicz – prezes spółki KOMART. W uroczystym otwarciu obiektu uczestniczyli m.in. Anna Wrześniak – Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, starosta rybnicki Damian Mrowiec, wicestarosta gliwicki Waldemar Dombek, włodarze licznych miast i gmin z terenu województwa śląskiego, reprezentanci firm projektujących i budujących kompostownię oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze spółką KOMART.

Budowa/rozbudowa instalacji regionalnych wynika z konieczności spełnienia wymagań prawnych, m.in. w zakresie osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów oraz ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dlatego wsparcie finansowe dla tego rodzaju inwestycji  jest uzasadnione.

(eco)

  • Numer: 8 (1137)
  • Data wydania: 25.02.14