Sobota, 15 maja 2021

imieniny: Zofii, Nadziei, Berty

RSS

Wędliniarz ma przyszłość

25.02.2014 00:00 red

Znamy plany naborowe do szkół ponadgimnazjalnych

Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował, że łączna liczba uruchomionych oddziałów klas pierwszych dla młodzieży w roku szkolnym 2014/2015 wyniesie 39.

Powyższą decyzję Zarządu przedstawiono dyrektorom szkół. Szefowie Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych wnioskowali wcześniej o niezmniejszanie liczby proponowanych klas w zasadniczych szkołach zawodowych, uzasadniając sytuację możliwością elastycznego reagowania w zależności od potrzeb oraz wyborów uczniów. Związane jest to z utworzeniem nowych kierunków kształcenia dla młodzieży zaproponowanych przez dyrektorów ww. szkół, tj. wędliniarz w ZSZ oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZSM. Ponadto dyrektor Zenon Sochacki z Ekonomika wnioskował by umożliwić kształcenie w Szkole Policealnej Nr 1 dla Dorosłych na kierunku technik administracji, który pojawił się również w ofercie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.

Ostatecznie CKU, w wyniku porozumienia, zrezygnowało na rzecz ZSE z kierunku technik administracji, proponując w zamian kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie obsługi klienta w jednostkach administracyjnych. Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu zrezygnował z utworzenia kierunku technik pożarnictwa. Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował plany naborowe szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat raciborski

1) ZSO Nr 1 w Raciborzu – 6 oddziałów

2) ZSO Nr 2 w Raciborzu – 5

3) ZSE w Raciborzu – 5 (w tym 4 w Technikum Nr 1 i 1 w ZSZ Nr 1)

4) ZSBiRR w Raciborzu – 5 (w tym 3 w Technikum Nr 2 i 2 w ZSZ Nr 2)

5) ZSZ w Raciborzu – 8 (w tym 4 w Technikum Nr 3 i 4 w ZSZ Nr 3)

6) ZSM w Raciborzu – 10 (w tym 5 w Technikum Nr 4 i 5 w ZSZ Nr 4).

W  przypadku szkół dla dorosłych zarząd powiatu zaakceptował, że łączna liczba oddziałów klas pierwszych dla dorosłych kształtować się będzie na poziomie 19 oddziałów + 2 oddziały Gimnazjum Dwujęzycznego. Najwięcej utworzy CKU w Raciborzu – 12 oddziałów.

(m)

  • Numer: 8 (1137)
  • Data wydania: 25.02.14