Sobota, 8 maja 2021

imieniny: Stanisława, Lizy, Dezyderii

RSS

Internet jest ale na papierze

25.02.2014 00:00 red

Moim zdaniem: Adam Hrebeniak - emeryt, ekonomista, członek NaM

Dostęp do treści i informacji zawartych w internecie jest podstawowym czynnikiem wzrostu społecznego i gospodarczego. Szerokie jego wykorzystanie w celach społecznych i gospodarczych może przynieść wiele korzyści, takich jak: obniżenie kosztów działalności gospodarczej, możliwości świadczenia nowych rodzajów usług, zadowolenia obywateli z prawie nieograniczonego dostępu do produktów i usług, czy też możliwości zdobywania dodatkowej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. Sieci internetowe stały się miejscem do prowadzenia równoprawnej działalności biznesowej dla coraz szerszej grupy instytucji i osób fizycznych, a firmy chcą być obecne w internecie nie tylko z powodu mody czy prestiżu, ale po to  aby zwiększać sprzedaż i zyski oraz minimalizować koszty.

Dlatego internet będący ogólnoświatowym medium wymiany informacji i dostępu do różnorodnych zasobów powinien być dostępny dla wszystkich mieszkańców naszego miasta, bowiem jest podstawowym czynnikiem współczesnego wzrostu.

Aktualnie rozwój internetu jest związany z technologią Wi–Fi umożliwiającą bezprzewodowe, szybkie, niezawodne i tanie podłączenie komputerów. Także rozwojem Wi–Fi jest żywotnie zainteresowana Komisja Europejska, która chce aby kraje UE  wspierały rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę i udostępnianie sieci i punktów dostępu umożliwiających bezpłatne korzystanie z bezprzewodowego, sze-rokopasmowego internetu.

W opracowanej od nowa strategii rozwoju naszego miasta uznano znaczenie internetu i wyznaczono cel strategiczny w postaci zadania „Usprawnienie zarządzania miastem” i wyrażono wolę jego realizacji uzupełniając ten cel zadaniem operacyjnym „Inteligetne rozwiązania informacyjne w mieście – wykorzystanie nowych technologii informatycznych”. Jednak w budżecie miasta na rok 2014 nie przewidziano żadnych nakładów na to zadanie zwiększające dostęp do szerokopasmowego internetu dla większości mieszkańców. Stąd oczywisty apel do władz miejskich, nie pozostawiajmy tego celu na papierze, trzeba przystąpić do jego wykonania, bowiem tą drogą także możliwe będzie przekształcanie miasta w nowoczesny ośrodek.

  • Numer: 8 (1137)
  • Data wydania: 25.02.14