Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

RSS

Kornowac wsparł popowodziowy Lelów

05.11.2013 00:00 OQL

Nikt z radnych nawet nie zawahał się, gdy wójt gminy Kornowac zaproponował udzielenie pomocy finansowej dla Lelowa. Położona w południowo-wschodniej części powiatu częstochowskiego gmina poważnie ucierpiała na skutek tegorocznej lipcowej powodzi.

Lelów szczególnie dotkliwe straty, sięgające milionów złotych, poniósł na drogach i mostach.

Ze swego budżetu, gmina Kornowac wygospodarowała w formie dotacji celowej 5 tys. zł, które to pieniądze przeznaczone zostaną na usuwanie szkód w infrastrukturze drogowej, w tej liczącej 17 sołectw gminie.

Z rozeznania skarbnik Urzędu Gminy Kornowac Beaty Orc wynika, że dochód własny na jednego mieszkańca jest tam niższy niż w gminie Kornowac.

O pomoc dla Lelowa zabiegał Ślaski Związek Gmin i Powiatów, do którego ta gmina również należy. Wsparcia finansowego udzieliła już większość gminy należących do tego związku.

(ewa)

  • Numer: 45 (1121)
  • Data wydania: 05.11.13