Niedziela, 11 kwietnia 2021

imieniny: Filipa, Leona, Jaromira

RSS

Po pomoc zadzwonisz do Katowic 

05.11.2013 00:00 OQL

Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego już działa. Specjalnie przeszkoleni dyspozytorzy będą weryfikować zgłoszenia zanim trafią one do służb ratunkowych i policji. Do końca listopada WCPR obejmie swoim zasięgiem całe województwo.

Działające od niedawna w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach WCPR to największe tego typu centrum w kraju. Zostało utworzone w ramach ogólnopolskiego Systemu Powiadamiania Ratunkowego. W WCPR zgłoszenia kierowane na numer 112 będzie obsługiwało 95 operatorów numerów alarmowych. WCPR będzie obsługiwać całe terytorium województwa śląskiego, dbając o bezpieczeństwo ponad 4,6 mln mieszkających tu ludzi. Powstał nowy zakład pracy – podkreślał wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk.

WCPR obejmuje już swym zasięgiem rejon dyspozytorni Katowice, w którym zamieszkuje 1 mln 150 tysięcy ludzi. Do końca listopada działaniem swym obejmie  całe województwo śląskie. Zgłoszenia alarmowe przekazywane będą do sześciu dyspozytorni medycznych, 32 komend miejskich policji i 31 komend państwowej straży pożarnej.

Zatrudnieni w WCPR operatorzy numerów alarmowych zostali specjalnie przeszkoleni, część  z nich pracowała już w służbach, np. w straży pożarnej, niektórzy z nich są absolwentami zarządzania bezpieczeństwem publicznym, większość ma wyższe studia. Pracują na dwie, dwunastogodzinne, zmiany. Każdy z nich zna co najmniej jeden język obcy (angielski, niemiecki, francuski, włoski, czeski, rosyjski) i średnio co godzinę odbiera 9 połączeń. Obecnie średni czas oczekiwania na połączenie z numerem 112 to 11 sekund. Szacuje się, że w skali roku WCPR w Katowicach obsługiwać będzie około 5 milionów połączeń z numerem alarmowym 112.

WCPR usprawni obsługę zgłoszeń – operatorzy numerów alarmowych weryfikują każde zgłoszenie, czy jest ono zasadne. To bardzo ważne, bo obecnie aż 60 – 80 proc. odebranych przez nich telefonów to telefony bezzasadne. Zastosowany w WCPR system umożliwia określenie m.in., z jakiego numeru i z jakiego miejsca ktoś dzwoni i na kogo telefon jest zarejestrowany, co jest porównywane z podanymi przez dzwoniącego danymi. Weryfikacja zgłoszenia prowadzona w WCPR odciąży pracę służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Każda rozmowa z operatorem jest nagrywana.

(acz)

  • Numer: 45 (1121)
  • Data wydania: 05.11.13