Sobota, 10 kwietnia 2021

imieniny: Małgorzaty, Michała, Makarego

RSS

Miliony dla Rafako

05.11.2013 00:00 OQL

Rafako S.A. podpisało porozumienia i umowę podwykonawczą dotyczące projektu Opole. Spółka otrzyma ponad 67 milionów złotych wynagrodzenia za już zrealizowane prace oraz spodziewa się zleceń o wartości ok. 650 milionów złotych.

Porozumienia podpisane przez spółki z grupy Rafako regulują zasady funkcjonowania Konsorcjum Wykonawczego w składzie: Rafako S.A., Polimex-Mostostal S.A. oraz Mostostal Warszawa S.A. oraz spółek z grupy Alstom przy realizacji bloków energetycznych nr 5 i nr 6 w Elektrowni Opole. – Podpisane umowy przybliżają Rafako do realizacji największego przedsięwzięcia w historii spółki oraz zleceń o wartości kilkuset milionów złotych. Kształt porozumień jest wyrazem odpowiedzialności członków konsorcjum, którzy uznali, że ścisła współpraca z partnerem posiadającym duży potencjał i doświadczenie zwiększy stabilność projektu – mówi Paweł Mortas, prezes Rafako S.A.

Zgodnie z zawartą umową podwykonawczą, Rafako zleci Alstom swój zakres prac przy realizacji projektu Opole. Alstom zobowiązuje się natomiast wypłacić na rzecz Rafako przeszło 67,5 mln zł wynagrodzenia za już zrealizowane przez spółkę prace oraz spodziewa się, że wartość prac zleconych Rafako w trakcie realizacji bloków sięgnie 650 milionów złotych. Porozumienia oraz umowy zawarte przez spółkę skutkują spełnieniem wszystkich warunków zawieszających wejście w życie ugody z Grupą Alstom, na mocy której Rafako otrzyma ok. 180 milionów złotych.

(r)

  • Numer: 45 (1121)
  • Data wydania: 05.11.13