Niedziela, 11 kwietnia 2021

imieniny: Filipa, Leona, Jaromira

RSS

Pedagog popracuje dłużej w szkole

05.11.2013 00:00 OQL

Sukcesywnie do 2018 r. zarząd powiatu raciborskiego zamierza podnosić pensum pedagogów szkolnych, które w ciągu pięciu lat powinno wzrosnąć do 26 godzin tygodniowo.

Decyzja ta, jak przyznał podczas posiedzenia powiatowej komisji oświaty wicestarosta Andrzej Chroboczek, wynika z konieczności dostosowania czasu pracy nauczycieli specjalistów do potrzeb danej szkoły. Sytuacja finansowa w oświacie nie pozwala bowiem na zatrudnienie więcej pedagogów szkolnych. Problem wydłużenia czasu pracy dotyczy ośmiu pedagogów w szkołach ponadgimnazjalnych.

Zwiększenie pensum, zdaniem radnego Piotra Olendra, jest jednoznaczne ze zwiększeniem dostępności pedagogów dla uczniów. Innego zdania była radna Teresa Frencel, która uważa, że nie należy dokładać im godzin.

– Pedagog pracuje 20 godzin z uczniem, ale nie mówimy, ile godzin pracuje na rzecz ucznia. Z  analiz Instytutu Badań Pedagogicznych wynika, że nauczyciel pracuje ok. 50 godzin, a pedagog zdecydowanie więcej, gdyż musi rozwiązywać trudne problemy ucznia. Może więc warto przed podjęciem decyzji zaprosić i wysłuchać opinii pedagogów, a nie oceniać ich pracę na podstawie prowadzonych dzienników – stwierdziła radna.

Przypomniała też, że każdy z pedagogów pracuje w różnych stowarzyszeniach i prowadzi akcje charytatywne, dołożenie więc godzin, może przynieść odwrotny skutek.

Możliwość rozważenia zmiany pensum dopuszcza przewodniczący powiatowej komisji oświaty Adrian Plura, choć uważa, ze nie należy tego robić w trakcie trwającego roku szkolnego.

– Termin od 25 lipca do 7 sierpnia był bardzo niefortunny na przeprowadzenie konsultacji. Okres wakacyjny uniemożliwił udział w nich pedagogom, którzy byli wtedy na urlopie – stwierdził przewodniczący.

Przypomniał też, że zmiana pensum pedagoga, jako element opracowywanej strategii oświaty, nie powinna być traktowana jako odrębne zagadnienie. Podpowiadał, by z tematem poczekać do zmian, jakie wniesie nowa Karta nauczyciela, która ma obowiązywać już od przyszłego roku, a także rozważał możliwość pozostawienia decyzji nowej radzie przyszłej kadencji.

– Nie należy wszystkiego odkładać na później, zostawmy też coś po sobie – stwierdził starosta Adam Hajduk, gotowy na modyfikację związaną z przesunięciem czasu wprowadzenia nowego pensum na rok szkolny 2014 – 2015.

– Nie jesteśmy wyspą w powiecie, która chce zwiększyć czas pracy pedagogom. Obecnie pensum wynosi w Raciborzu – 22 godziny, Krzanowicach – 20 godzin, Rudniku – 26 godzin, Nędzy – 28 godzin, a w Kuźni Raciborskiej, Krzyżanowicach, Kornowacu i Pietrowicach Wielkich – 24 godziny – przytoczył dane z raciborskich gmin wicestarosta Andrzej Chroboczek.

(ewa)

  • Numer: 45 (1121)
  • Data wydania: 05.11.13