środa, 12 maja 2021

imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli

RSS

Poświęcono nową kapliczkę w Nędzy, powstała dzięki solidarności całej wioski

15.10.2013 00:00 red

Nędza. 13 października odbyły się uroczystości poświęcenia figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem i odbudowanej kapliczki, stojącej przy ul. Gliwickiej w przysiółku Nędza – Basen.

Podczas mszy świętej w kościele pw Matki Bożej Różańcowej ks. proboszcz Joachim Miksa w asyście ks. Jacka Skorniewskiego poświęcił nową figurę. Następnie przewieziono ją do kaplicy, gdzie odmówiono modlitwę i skropiono wodą święconą budowlę sakralną. Przy kapliczce posadzono młodą lipę.

W uroczystości wzięli udział licznie zebrani mieszkańcy wioski. Całokształt ceremonii wypadł bardzo ładnie. Ks. Miksa polecił, aby przejeżdżając obok kapliczki czasem się zatrzymać i zmówić modlitwę. O historii jej powstania piszemy poniżej.

(woj)Podziękowania

Podczas rozmowy sołtys Kurzydem nie krył wzruszenia, że przy tym zadaniu mógł liczyć na tyle bezinteresownej pomocy. Sam swoją pracę wykonał społecznie, jak przyznał, w ten sposób chce podziękować Bogu za uratowanie mu kiedyś życia. Nową figurę, którą wybrano po konsultacji z proboszczem, udało się zakupić dzięki ofiarności mieszkańców wioski, do których drzwi zapukał sołtys. Nikt nie odmówił. Specjalne podziękowania sołtys przekazuje: Reinholdowi Czerny, Adamowi i Pawłowi Kątnym, Bartkowi Kanci (za transport), Rafałowi Lincnerowi (za kamienie na posadzkę), Renacie Długosz (rusztowanie), żwirowni (za piasek) oraz sponsorom.

Historia kapliczki

zgodnie z przekazem Józefa Wolnika, kapliczka została postawiona na początku XIX wieku. Kupcy, którzy przemierzali szlak z Raciborza do Gliwic uniknęli wtedy cudem śmierci, którą zagrozili im zbóje. W podziękowaniu Bogu ufundowali kapliczkę, w której postawiono figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem na ręku, depczącą smoka. W kaplicy ktoś posadził lipę. Przez lata obiektem opiekowała się pani Syrnik z pobliskiej karczmy. Po drugiej wojnie światowej figurę najpierw odnowiono, później zaginęła, a gdy w końcu się odnalazła, zabezpieczono ją przed kradzieżą i trafiła w rezultacie do Rud.

Sama kapliczka przez długie lata niszczała. Lipa, która pewnego dnia się zawaliła, cudem nie zmiażdżyła budowli. Kiedy w tym roku próbowano odrestaurować kapliczkę, okazało się to niemożliwe, ze względu na fatalny stan drewna, z którego była zbudowana.

Jak powstała nowa kapliczka

Stefan Kurzydem, którego wybrano na sołtysa na początku 2013 r., po konsultacjach w sprawie tego co może najpilniej wykonać w swojej wiosce, postanowił zająć się odbudową kapliczki. – Kapliczka była w fatalnym stanie, nie nadawała się do remontu. Z urzędu gminy otrzymałem pomoc finansową na zakup materiałów na nową kapliczkę. Uzyskałem zgodę na mój plan od konserwatora zabytków – mówi sołtys. Plan był taki aby przywrócić jej dawny wygląd, tak jak opisano ją w katalogu zabytków.

Od Rajnholda Złotosia z tartaku w Dziergowicach załatwiono modrzewiowe deski. Gonty i obicia pomógł sprowadzić z Sidziny Jan Syc z Szymocic. Roboty ruszyły na początku września. Dzięki uprzejmości Bernarda Niestroja, w jego stolarni powstała konstrukcja i więźba kapliczki. Sołtysowi pomagał przy tym Roman Sinsch. W międzyczasie wykopano fundamenty pod kapliczkę. Tu wsparcia udzielił Łukasz Adamczyk. Beton przekazała betoniarnia. W połowie września sołtys rozpoczął, przed swoim domem, obijanie dachu gontami. Precyzyjna praca trwała aż dwa tygodnie i   tylko tyle dzięki pomocy Łukasza Pawliczka. Obicie kapliczki deskami nie było problemem, zwłaszcza że i tu sołtysowi pomagali Roman i Paweł Sinsch. Zwieńczeniem tych prac był montaż krzyża na szczycie dachu. To wielka zasługa Ryszarda Paprotnego. Ostatniego dnia września sołtys wraz z Łukaszem Adamczykiem i Łukaszem Pawliczkiem rozpoczęli kłaść posadzkę pod kaplicę. 9 października przewieziono całą konstrukcję spod domu Stefana Kurzydema na swoje miejsce.

  • Numer: 42 (1118)
  • Data wydania: 15.10.13