Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Kobyla ocalona od zapomnienia

15.10.2013 00:00 red

Kobyla. Od 7 do 9 października trwały spotkania z osobami odpowiedzialnymi za wydanie książki „Kobyla  historia i współczesność”. Mała monografia miejscowości została spisana na nowo, uzupełniając wydanie książki sprzed 10 lat (autorstwa Alojzego Otręby).

Osobami, które wzięły na siebie ciężar spisania informacji o walorach przyrodniczych wioski, jej historii oraz współczesności byli: Wojciech Jezusek, Róża Szramek i Jan Zaczyk. Za wydanie publikacji odpowiadają miejscowi  strażacy.

Podczas pierwszego spotkania z autorami prezes OSP Kobyla Wilhelm Walenko, przywitał gości i podziękował wszystkim, którzy pomogli w realizacji zadania. Jan Zaczyk, autor oraz koordynator projektu przypomniał, że pomysł  drugiego wydania książki powstał już po pierwszej edycji. Zeszłoroczne starania i konsultacje autorów stanęły pod znakiem zapytania, kiedy nagle zmarła Małgorzata Różnowska, miejscowa historyczka. Jej miejsce zajął Wojciech Jezusek, historyk związany w młodości z wioską. To na jego barkach spoczęła lwia część redaktorskich zadań. – Na napisanie książki mieliśmy niewiele czasu i ograniczone rozmiary, stąd na wiele pytań nie udało się nam odpowiedzieć – mówił na spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobyli. Jako jedną z ciekawostek ujętych w książce jest data pierwszej wzmianki o Kobyli. Według badań autora jest to 1272 r., a nie jak sądzono 1214. W książce znajdują się również informacje m.in. o historii parafii, olimpijczyku z Kobyli czy roli mieszkańców w okresie plebiscytu.

Osobny rozdział poświęcono przyrodzie i geografii wioski. Tymi dziedzinami zajęła się Róża Szramek. O wydarzeniach z ostatnich lat napisał Jan Zaczyk.

Autorom książki przyświecała idea ocalenia od zapomnienia historii Kobyli. Wykorzystali do swojej pracy archiwalne fotografie Kobyli zebrane przez małżeństwo Krystyny i Lucjana Zielonków.

Głosy uznania dla efektu tej pracy przekazali: przewodniczący rady gminy Kornowac Mirosław Małek, sołtys Kobyli Jan Bernacki, szefowa LGD Lyskor Helena Serafin, którego pracownicy pomogli przy pozyskaniu unijnych środków na zadanie, proboszcz ks. Edward Lisowski i inni.

„Kobyla  historia i współczesność” została wydana w nakładzie 1300 egzemplarzy. Po jednej pozycji ma dostać każda rodzina w Kobyli. Książki trafią też do bibliotek i szkół. Pozostałe egzemplarze wydawane są bezpłatnie przez strażaków.

(woj)

  • Numer: 42 (1118)
  • Data wydania: 15.10.13