Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Na co wydają pieniądze w Kornowacu?

15.10.2013 00:00 red

Kornowac. Wójt Grzegorz Niestrój poinformował niedawno o najważniejszych inwestycjach, realizowanych na terenie całej gminy. Wymienione zadania są w różnych etapach realizacji.

Do 31 października mają zostać ukończone prace przy budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Kobyli (koszt powiat i gmina 96 tys. zł). W tym samym terminie ma zostać ukończona rekultywacja drogi transportu rolnego w Rzuchowie (koszty gminy 334 zł).

Modernizacja obejścia wokół domu kultury w Rzuchowie również ma się zakończyć do końca października (kosz inwestycji to 396 tys. zł, z czego 219 tys. zł gmina otrzymała z LYSKOR-u).

Gmina ma już przydzielone środki na punkt widokowy w Pogrzebieniu, trwają procedury związane z podpisaniem umowy na wykonanie zadania.

Trwa procedura przetargowa na budowę placu zabaw w Kobyli. Część środków na ten cel gmina pozyskała od marszałka. Plac ma być gotowy do końca bieżącego miesiąca. Rozstrzygnięto już przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej  Kobyli.

Przedsiębiorstwo usuwające azbest z budynków na terenie gminy, zdemontowało i unieszkodliwiło azbest z 40 dachów. Akcja została zakończona 15 października.

Do 30 listopada mogą potrwać prace przy przebudowie domu nauczyciela w Pogrzebieniu.

97 tys. zł kosztowały powierzchniowe naprawy dróg (ul. Wiejska, Nowa i Wrzosowa).

Na boisku Gimnazjum w Kornowacu wykonano konstrukcję i zamontowano siatki tzw. piłkochwytów (koszt ponad 11 tys. zł).

Za 9 tys. zł wykonano aktualizację dokumentacji ścieżek rowerowych na terenie gminy. Ma to związek z projektem czterech gmin (Kornowac, Lyski, Lubomia i Krzyżanowice) na transgraniczne połączenie sieci ścieżek rowerowych.

Sprzedano ostatni lokal mieszkalny w byłym przedszkolu w Rzuchowie.

Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe w Kobyli i Rzuchowie, za kwotę 12 tys. zł.

Na ul. Wolności, na granicy Kobyli i Łańc wyremontowano kanalizację deszczową (3 tys. zł).

Modernizacja zbiornika wody pitnej przy przepompowni w Pogrzebieniu pochłonęła ponad 11 tys. zł.

5 tys. zł otrzymała gmina od wojewody na postawienie pomnika na cmentarzu w Pogrzebieniu, w ramach opieki nad miejscami pamięci.

(woj)

  • Numer: 42 (1118)
  • Data wydania: 15.10.13