Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Pietrowice na szarym końcu

20.12.2011 00:00 red

Przeglądając urzędowe strony internetowe gmin naszego powiatu można znaleźć wiele informacji z zakresu działalności urzędów. Na internetowych stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędy są zobowiązane publikować m.in. informacje o budżecie gminy oraz oświadczenia majątkowe radnych i urzędników.

Spośród wszystkich gmin powiatu raciborskiego najszybciej ukazują się informacje urzędowe z Nędzy. Równie prężnie działają urzędnicy w Kornowacu, Rudniku i Kuźni Raciborskiej. Krzanowice i Krzyżanowice są w środku zestawienia. Ostatnie miejsce, od dłuższego czasu, zajmuje gmina Pietrowice Wielkie. Pomimo tego, że często uważana jest za lidera przedsiębiorczości, w świecie wirtualnym postępu nie ma. Na przykład mieszkaniec szukający informacji o wykonaniu budżetu natknie się na sprawozdanie sprzed trzech lat. Według strony internetowej wójt Pietrowic Wielkich wydał w 2011 r. tylko jedno zarządzenie. Ponadto oświadczenia majątkowe radnych są niekompletne i pomieszane. Najwięcej znajdziemy za to informacji o przetargach, konsultacjach i imprezach kulturalnych.

– Takie sytuacje zdarzają się dosyć często. To typowe dla małych gmin, pomimo tego, że spoczywa na nich obowiązek publikacji takich danych – mówi Grzegorz Wójkowski, prezes stowarzyszenia Bona Fides, zajmującego się monitoringiem dostępu do informacji publicznej. Dodaje, że strona internetowa urzędu to medium, przez które gminy komunikują się z mieszkańcami. Urzędy, które na bieżąco publikują informacje publiczne są postrzegane jako bardziej przyjazne i otwarte. – O ile za brak publikacji oświadczenia majątkowego gminie nie grożą poważne konsekwencje, to w przypadku braku informacji o publicznym konkursie lub przetargu sprawa może trafić do sądu – wyjaśnia prezes Wójkowski. 

Adam Wajda, sekretarz gminy Pietrowice Wielkie jest zaskoczony brakiem podstawowych informacji na urzędowej stronie. – Za bieżące uzupełnianie stron BIP-u są odpowiedzialni pracownicy poszczególnych referatów. Sprawdzimy to i uzupełnimy – zapewnia sekretarz, który jednocześnie dziękuje za celne uwagi. O sprawie rozmawialiśmy z sekretarzem 19 grudnia. Znając skuteczność działań urzędników z Pietrowic można przypuszczać, że internetowy problem zostanie szybko rozwiązany. 

(woj)

  • Numer: 51/52 (1023/1024)
  • Data wydania: 20.12.11