Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Zbiornik Racibórz daje pracę

20.12.2011 00:00 red

Mimo, że część gmin odwleka realizację większości zaplanowanych inwestycji na lepsze czasy, w Lubomi w przyszłym roku zostanie rozpoczęta rekordowa liczba zadań. 

Będzie to możliwe, ponieważ za ich realizację zapłaci Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, który na terenie gminy wybuduje zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny. Za niektóre inwestycje, przynajmniej częściowo zapłaci też Unia Europejska.  – U nas, w przeciwieństwie do sąsiednich gmin, szykuje się inwestycyjna ofensywa – przyznaje wójt Czesław Burek.  Wśród pewniaków do realizacji znajduje się budowa wodociągu z Raciborza do Lubomi oraz budowa kaplicy w Grabówce. Prawdopodobnie ruszy również budowa domu kultury w Grabówce. Za wszystkie te inwestycje zapłaci RZGW Gliwice. Powstaną one bowiem w ramach odszkodowania za infrastrukturę, której gmina zostanie pozbawiona w związku z budową zbiornika Racibórz na terenie Nieboczów i Ligoty Tworkowskiej. Tylko do kaplicy gmina będzie musiała dopłacić, bo na wniosek Lubomi obiekt sakralny, który zostanie wybudowany w Grabówce będzie większy od tego, który był w Ligocie Tworkowskiej. Ponadto w Bukowie gruntownemu remontowi zostaną poddane remiza strażaka oraz świetlica czyli budynek dawnej szkoły. Na oba zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i tylko cześć potrzebnych na ich realizację środków przeznaczy z własnego budżetu.  Być może ten rok będzie w Lubomi jeszcze obfitszy jeśli do skutku dojdzie rozpoczęcie budowy zbiornika. Zgodnie ze specustawą powodziową każdy kto posiada grunty w czaszy zbiornika będzie mógł w ciągu 90 dni od wydania pozwolenia na budowę zbiornika wnioskować o odszkodowanie. Takie grunty posiada tam również gmina. – Liczymy, że w marcu inwestor złoży do wojewody wniosek o pozwolenie na budowę. To otworzy naszej gminie drogę do odszkodowania za grunty, których jest właścicielem – przekonuje wójt. Liczy także, że w przyszłym roku rozpocznie się budowa infrastruktury na terenie Nowych Nieboczów. Chodzi m.in. o boiska, budynki wielofunkcyjne, drogi, oczyszczalnię ścieków, kościół. Zapłaci za to RZGW, ale budowniczym ma być gmina. 

(art)

  • Numer: 51/52 (1023/1024)
  • Data wydania: 20.12.11