Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Wyniki głosowań na 13 sesji rady powiatu z 29 listopada 2011 roku

20.12.2011 00:00 red

Wyniki głosowań na 13 sesji rady powiatu z 29 listopada 2011 roku 

– w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu raciborskiego na 2011 rok (22 za, jednogłośnie)

– w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2022 (22 za, jednogłośnie)

– w sprawie ustalenia wysokości kosztów i opłat za usuwanie oraz przechowywanie pojazdów obowiązujących w 2012 roku na obszarze powiatu raciborskiego (21 za, 1 przeciw)

– w sprawie powierzenia Miastu Racibórz zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (22 za, jednogłośnie)

– w sprawie Programu współpracy powiatu raciborskiego z organizacjami pozarządowymi (22 za, jednogłośnie)

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu śląskiemu (22 za, jednogłośnie)

– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5 (20 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się)

– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4 oraz ustalenia warunków bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (22 za, jednogłośnie)

– w sprawie wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego (19 za, 3 przeciw, 0 wstrzymujące się)

  • Numer: 51/52 (1023/1024)
  • Data wydania: 20.12.11