środa, 14 kwietnia 2021

imieniny: Bereniki, Waleriana, Jadwigi

RSS

Listy do redakcji

08.11.2011 00:00 przy

W odpowiedzi na pytanie Mirosława Małka, przewodniczącego rady gminy  informuję, że nie posiadam informacji na temat likwidacji Ośrodka Zdrowia w Kobyli.

Dokumenty, którymi dysponuję świadczą o prowadzeniu działalności medycznej przez spółkę SERVIMED w lokalu użytkowym, którego właścicielem jest gmina. W dniu 19 kwietnia wydano zarządzenie o sporządzeniu wykazu nieruchomości (w tym lokalu ośrodka zdrowia) do oddania w najem na okres 9 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Aby ustalić wysokość czynszu zlecono sporządzenie wyceny rzeczoznawcy. Wycena została sporządzona na dzień 1 kwietnia. W operacie szacunkowym czynsz ustalono w wysokości 413 zł miesięcznie za lokal o powierzchni 77 m2.
Ponieważ ustawa o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje w takich przypadkach możliwości wynajmu lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej po upływie ustawowego terminu od wywieszenia wykazu ogłoszono I przetarg ustny na najem ww. lokalu, w którym podano stawkę czynszu zgodnie z operatem szacunkowym.
Spółka SERVIMED w wyznaczonym terminie wpłaciła wadium i przystąpiła do przetargu wykonując jedno postąpienie. Piotr Mitrenga występujący w imieniu spółki SERVIMED podpisał umowę w dniu 25 lipca. Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowa została zawarta i obowiązuje do roku 2020.

Grzegorz Niestrój
wójt gminy Kornowac

  • Numer: 45 (1017)
  • Data wydania: 08.11.11