Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Kolejka wraca do łask

12.07.2011 00:00 red

Nawet jeśli PKP sprzeda dworzec w Kuźni, gmina może stworzyć wąskotorową konkurencję dla państwowych kolei.

Kuźnia Raciborska. Rada miejska w Kuźni upoważniła, w drodze uchwały, burmistrz do zawarcia porozumienia z gminą Pilchowice, Gliwicami i Rybnikiem, w celu wykonania wstępnego studium wykonalności dla projektu rewitalizacji kolei wąskotorowej na odcinku Gliwice Trynek – Rudy – Rybnik. 

Istnieje duże zainteresowanie ze strony miast Gliwice i Rybnik aby połączyć się w jedną trasę komunikacji wąskotorowej z Rudami  – poinformowała Rita Serafin, burmistrz Kuźni. Burmistrz wyjaśniła, że Gliwice chcą odtworzyć torowisko przez Pilchowice do Rud, natomiast Rybnik, od paproci w Rudach, musiałby zbudować infrastrukturę od nowa. – Ma to m.in. wzmocnić atrakcyjność rybnickiego ośrodka wodnego – dodała burmistrz.

Cała inwestycja wiąże się z dużymi nakładami. Burmistrz wyjaśniła, że aby Kuźnia mogła w tym uczestniczyć musiałaby pozyskać środki zewnętrzne. – Do tego trzeba stworzyć silny program, który byłby do pokazania instytucji, która mogłaby to przedsięwzięcie zasilić – powiedziała Rita Serafin.

Obecnie Kuźnia Raciborska jest na etapie rozmów z partnerami, tj. Gliwicami, Pilchowicami i Rybnikiem, na temat stworzenia potrzebnego dokumentu – opracowania mówiącego o potrzebnych nakładach i pracach. Początkiem do powyższego ma być wstępne studium wykonalności. Studium ma kosztować do 30 tys. zł i będzie inwentaryzować obecny stan posiadania i opisywać wymagane prace na terenie wszystkich czterech gmin. – Uchwała mówi więc o tym, że nawiązujemy w tej kwestii porozumienie. Zasady rozliczenia za wykonanie studium zostaną określone w terminie późniejszym – wyjaśniła zasadność uchwały burmistrz. Podobne uchwały mają przyjąć pozostali partnerzy przedsięwzięcia. W Kuźni cała rada poparła pomysł.

Rada miejska przyjęła przy okazji uchwałę, w której zwraca się do ministra kultury i dziedzictwa narodowego z apelem o niezwłoczne podjęcie starań w celu powołania Funduszu Ochrony Zabytków Przemysłowych, zasilanego finansowymi środkami z budżetu centralnego. Zadaniem funduszu powinno być wspieranie działań na rzecz zachowania i rewaloryzacji zabytków ery industrialnej, w tym kolejki wąskotorowej w Rudach.

(woj)

  • Numer: 28 (1000)
  • Data wydania: 12.07.11