Sobota, 15 maja 2021

imieniny: Zofii, Nadziei, Berty

RSS

Ekoserwis: O śmieciach w ratuszu

12.07.2011 00:00 red

Spotkanie samorządowców i przedsiębiorców z powiatu żywieckiego w sali ratuszowej Urzędu Miejskiego w Żywcu zainaugurowało 4 lipca cykl regionalnych spotkań konsultacyjnych wiceministra środowiska Bernarda Błaszczyka na temat nowych obowiązków samorządów gminnych wynikających z uchwalonej 30 czerwca ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Uczestniczyła w nich Gabriela Lenartowicz – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Jerzy Ziora – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Spore grono zainteresowanych tym tematem zgromadzonych na żywieckiej konferencji oraz liczba pytań świadczyła, że sprawa ta wciąż budzi dużo emocji, bo też zakłada ona wiele niemal rewolucyjnych zmian w zakresie gospodarki odpadami w gminach.

Wiadomo, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku, przez 18 miesięcy trwać będzie dostosowanie jej do lokalnych uwarunkowań.

Gmina może wprowadzić nowy system wcześniej, gdyż przepisy przejściowe pomagają wprowadzać go etapami. Zgodnie z nimi, od wejścia w życie ustawy, co kilka miesięcy odpowiednie organy samorządów gminnych i wojewódzkich muszą realizować konkretne obowiązki umożliwiające pełne wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami w gminach.

Wtedy właściciel nieruchomości będzie wnosił na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zamian za to, gmina przejmie obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami i w drodze przetargu wyłoni podmiot odbierający śmieci i przekazujący je do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Stawki opłat śmieciowych – jak ustalili ostatecznie posłowie – zależeć będą od decyzji rady gminy, która ustanowi je w zależności od liczby mieszkańców lub powierzchni nieruchomości bądź zużycia wody.

– Mam nadzieje, że ta ustawa przyczyni się do czystej i nowoczesnej Polski, bo przekaże władzom gminnym rzeczywiste prawo do decydowania o tym jak będzie na ich terenie wyglądało gospodarowanie odpadami – powiedział w Żywcu wiceminister środowiska Bernard Błaszczyk. Do tej pory bowiem o tym gdzie trafiają odpady komunalne i co się z nimi dzieje zależało od firm przewozowych, dla których liczył się wyłącznie ekonomiczny interes. W rezultacie w zakresie nowoczesnego i racjonalnego gospodarowania odpadami znaleźliśmy się na końcu państw europejskich, a teraz ma się to zmienić – oświadczył minister Błaszczyk.

Gabriela Lenartowicz – prezes WFOŚiGW oferując pomoc Funduszu na wszelkie inwestycje związane z czekającą gminy rewolucją śmieciową, zwróciła także uwagę na dużą rolę edukacji ekologicznej i kampanii informacyjnych, które pobudzą wśród mieszkańców współodpowiedzialność za śmieci w gminie. Prezes Lenartowicz zadeklarowała zatem wsparcie finansowe i merytoryczne dla konkretnych i ciekawych inicjatyw służących zmianie świadomości oraz rozszerzaniu wiedzy ekologicznej dorosłych mieszkańców regionu.

W kuluarach spotkania w Żywcu długo trwały jeszcze indywidualne konsultacje i rozmowy na te tematy. Ustalono konieczność powrotu po wakacjach do dyskusji o konkretnych problemach jakie się pojawią w związku z dostosowywaniem nowego prawa śmieciowego do potrzeb i uwarunkowań lokalnych.

(eco)

  • Numer: 28 (1000)
  • Data wydania: 12.07.11