Wtorek, 18 maja 2021

imieniny: Eryka, Aleksandry, Feliksa

RSS

Wieści gminne

05.07.2011 00:00 red

Wieści gminne

Polsko-czeskie pływadło

Zabełków. 23 lipca na trasie Stary Bogumin – Zabełków odbędzie się polsko-czeski spływ kajakowy „Pływadło 2011”. Zbiórka wodniaków o godz. 8.30 w Starym Boguminie przy moście granicznym. Koniec spływu w Zabełkowie.

Piękna wieś – Nędza

Nędza. Nędza bierze udział w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”. 21 lipca odbędzie się wizja terenowa z udziałem komisji konkursowej. Wójt zaprasza mieszkańców do współudziału w konkursie i zadbania o swoje nieruchomości.

Powstanie boisko

Pogrzebień. Gmina Kornowac ogłosiła przetarg na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego przy SP w Pogrzebieniu.  Kryterium wyboru firmy będzie najniższa oferta. Przewidywany termin budowy to 31 maja 2012 r.

Dożynki się pokryją

Rudnik, Nędza. W ostatni weekend sierpnia odbędą się dożynki powiatowe w gminie Nędza. W tym samym czasie gmina Rudnik zaplanowała dożynki gminne. Alojzy Pieruszka wójt Rudnika ustalił termin dożynek z parafią i nie jest w stanie go zmienić.

Alojzy Pieruszka z absolutorium

Rudnik. 29 czerwca wójt gminy Rudnik Alojzy Pieruszka otrzymał absolutorium. Radni przyjęli sprawozdanie finansowe gminy za rok 2010. – Poprzedni rok był bardzo trudny. Dziękuję za współpracę byłej skarbnik Beacie Orc, obecnemu skarbnikowi, radnym obecnej i poprzedniej kadencji oraz pracownikom urzędu gminy – dziękował wójt.

Odpust oraz homilia gościa

Rudy. 17 lipca w kościele przycmentarnym p. w. św. Marii Magdaleny odbędzie się odpust. Według informacji koscioła, suma odpustowa ma się rozpocząć o godz. 11.00. Zgodnie z tradycją homilię odpustową ma wygłosić gość odpustu. W tym roku będzie nim ksiądz wikariusz Kazimierz Tomasiak z parafii w Świerklańcach.

Gmina bierze kredyt

Pietrowice Wlk. Rada gminy podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu w wysokości 378 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania gminy związanego z modernizacją źródeł ciepła w budynkach indywidualnych. Kredytu gminie udzieli WFOŚiGW w Katowicach. Termin spłaty mija w 31 grudnia 2018 r.

Absolutorium w Konowacu

Kornowac. Grzegorz Niestrój, wójt Kornowaca otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2010. Zarówno komisja rewizyjna jaki Regionalna Izba Obrachunkowa wydały pozytywną opinię w sprawach finansów gminy. Należy przypomnieć, że za większą część budżetu w 2010 r. był odpowiedzialny poprzedni wójt Józef Stukator.

Matematyka remontów

Kornowac. W gminie przyjęto harmonogram napraw dróg. Urzędnicy ustalili kolejność dokonywania remontów na podstawie wyliczeń matematycznych dotyczących m.in. intensywności ruchu na danej ulicy – poinformowała na ostatniej sesji rady gminy Danuta Glenc – przewodnicząca komisji rolnictwa.

  • Numer: 27 (999)
  • Data wydania: 05.07.11