Niedziela, 9 maja 2021

imieniny: Grzegorza, Bożydara, Karoliny

RSS

Twój sołtys

10.05.2011 00:00 red

Twój sołtys

Adela Krawczyk, sołtys Nowej Wioski gmina Krzyżanowice

Od 13 lutego Adela Krawczyk pełni trzecią kadencję funkcję sołtysa. Pani sołtys od urodzenia mieszka w Nowej Wiosce, lubi czytać książki historyczne a małym hobby jest pisanie wierszy. 

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, w Nowej Wiosce udało się: wybudować wiatę za świetlicą (przy wsparciu gminy), gdzie co piątek organizowane jest pieczenie ryby oraz odremontować świetlicę. Innymi ważnymi inwestycjami były: poprawa nawierzchni na ul. Cegielnianej, budowa chodnika wzdłuż ul. Głównej (na długości całej wioski), doposażenie placu zabaw i dodatkowa studzienka przy ul. Cegielnianej.

Najważniejsze plany: zagospodarowanie terenu za przedszkolem na boisko (mieszkańcy oferują pracę społeczną i liczą na wsparcie gminy), utwardzenie drogi do granicy z Czechami. Istnieje również potrzeba ułożenia krawężników wzdłuż ul. Cegielnianej. Sołtys będzie wspierać strażaków z OSP w pozyskaniu nowego wozu bojowego oraz wszelkie inicjatywy mieszkańców sołectwa.

Rada  sołecka Nowej Wioski:  Elżbieta Błaszczok, Grzegorz Gruszka, Brygida Güttler, Andrzej Juraszek, Bronisław Pytlik. 

Józef Strachota, sołtys Pietraszyna gmina Krzanowice

Józef Strachota, który na co dzień prowadzi gospodarstwo rolne po raz czwarty został obdarzony zaufaniem mieszkańców Pietraszyna i reprezentuje ich jako sołtys.

Jak podkreśla sołtys, w wiosce od kilkunastu lat nie było dużej inwestycji drogowej ani budowlanej. To martwi zarówno jego jak i resztę mieszkańców.  Nie było również inwestycji w kulturę ani oświatę, choć te nie są najważniejsze.

To co udało się zrobić to: remont i wyasfaltowanie części ul. Trulleya (z pomocą powiatu), w 2010 r. zbudowano 200- m odcinek drogi rowerowej (z frezu asfaltowego) w stronę sąsiednich Sudic oraz naprawiono odcinek drogi polnej.

Ambitnym planem dla całego sołectwa jest rozbudowa remizy OSP o świetlicę z kuchnią (strażacy liczą również na wsparcie gminy). Inne potrzeby wioski to głównie inwestycje drogowe (m.in. ul. Wesoła i Babiej Góry). Poza radą sołecką w Pietraszynie prężnie działają LKS i OSP. Wszystkie te organizacje utrzymują dobro-sąsiedzkie kontakty z Czechami z Sudic.

Rada sołecka Pietraszyna:  Karol Kalika, Roman Niewiera, Alfred Ternka, Stefan Ciepły, Józef Majndok, Grzegorz Wziontek.

Elżbieta Hermet, sołtys Kornic gmina Pietrowice Wielkie

Od 15 lutego Elżbieta Hermet pełni funkcję sołtysa Kornicy. To jej trzecia kadencja. Pani sołtys bardzo lubi swoją pracę, poza którą ma jeszcze jedną pasję – sport.

W Kornicy udało się zbudować od podstaw plac zabaw z boiskiem do piłki plażowej i kosza, w 2009 r. zorganizowano dożynki gminne, wyremontowano część świetlicy, zbudowano chodnik od świetlicy do sklepu, objęto kanalizacją domy przy drodze do Pawłowa, wyremontowano nawierzchnię drogi do Pawłowa (dzięki wsparciu gminy i powiatu), w parku powstało oświetlenie, chodnik i ławki, założono Związek Kobiet Ślaskich. 

W planach na przyszłość jest budowa chodnika wzdłuż ul. Spółdzielczej, doposażenie świetlicy, drenaż oraz wymiana piasku na placu zabaw, budowa skate parku przy skwerze w parku. Marzeniem mieszkańców jest kanalizacja i chodnik przy ul. Raciborskiej. 

Sołtys zapewnia, że wszelkie imprezy kulturalne będą kontynuowane, podobnie jak współpraca z mieszkańcami wioski i gminą. Elżbieta Hermet chce również odnaleźć i przywrócić herb Kornicy.

Rada sołecka Kornic: Piotr Gawron, Krystyna Pendziałek, Bożena Pawlasek.

  • Numer: 19 (990)
  • Data wydania: 10.05.11