Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

Wykaz uchwał podjętych na VII sesji Rady Powiatu Raciborskiego 26 kwietnia

10.05.2011 00:00 red

Wykaz uchwał podjętych na VII sesji Rady Powiatu Raciborskiego 26 kwietnia

1. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego za 2011 rok (21 za, jednogłośnie);

2. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011 – 2020 (21 za, jednogłośnie);

3. w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Prace renowacyjno – konserwatorskie elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła p.w. Matki Bożej w Raciborzu – malowanie ścian zewnętrznych obiektu” (21 za, jednogłośnie)

4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej (Eko-Wystawa) (21 za, jednogłośnie)

5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Nędza na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa (Dożynki Powiatowe) (21 za, jednogłośnie)

6. w sprawie przyjęcia logo Powiatu Raciborskiego oraz zasad jego używania (21 za, jednogłośnie);

7. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (20 za, jednogłośnie);

8. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu (21 za, jednogłośnie);

9. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Krzyżanowicach... (21 za, jednogłośnie);

10. w sprawie dokonania zmiany uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na rozszerzeniu jego działalności poprzez utworzenie dodatkowego zespołu wyjazdowego podstawowego „P” oraz zmianie lokalizacji stacjonowania zespołów wyjazdowych Pogotowia Ratunkowego (21 za, jednogłośnie).

  • Numer: 19 (990)
  • Data wydania: 10.05.11