Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Podjęli walkę z wykluczeniem społecznym

14.12.2010 00:00 e.Ż
176 tys. zł pozyskał OPS Krzanowice na realizację projektu „Uwierz w lepszą przyszłość”. Jednym z działań projektu jest konferencja, która odbyła się 29 listopada.

Konferencja pt. „Europejski Fundusz Społeczny szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” jest jednym z działań projektu konkursowego. Projekt ma na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej, umożliwiające im powrót na rynek pracy. Osoby takie mają okazję nabyć nowe umiejętności umożliwiające im wejście na rynek pracy, a także podnieść swoją samoocenę i poczucie własnej wartości. Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu tego roku, a zakończy się w czerwcu 2011 r. Wydana została również publikacja pod red. Małgorzaty Krzemien kierownika OPS w Krzanowicach, pt. „Europejski Fundusz Społeczny szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w powiecie raciborskim”. Ma ona być pomocna nie tylko dla menadżerów pomocy społecznej, ale również dla liderów społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych i włodarzy gmin.

Konferencja, która się odbyła w Krzanowicach, została dostosowana do ogłoszonego przez Unię Europejską roku 2010 jako Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Jego podstawowym zadaniem jest zwrócenie uwagi na problemy ludzi, którzy zmagają się z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz zainspirowanie wszystkich obywateli Europy oraz partnerów społecznych, aby zaangażowali się w walkę z tym problemem.

(oprac. e.Ż)

  • Numer: 50 (969)
  • Data wydania: 14.12.10