Czwartek, 22 kwietnia 2021

imieniny: Leona, Kai, Heliodora

RSS

W Kuźni debatowali po raz drugi

30.11.2010 00:00 red
Rita Serafin i Witold Cęcek, kandydaci na burmistrza Kuźni Raciborskiej, ponownie mieli okazję zmierzyć się w debacie przedwyborczej, zorganizowanej przez „Nowiny Raciborskie”. Debata odbyła się 24 listopada w MOKSiR w Kuźni Raciborskiej.
Pytania
1. Jak skomentuje Pan/Pani wynik wyborów do Rady Miejskiej, z którą burmistrz będzie musiał współpracować?
2. Kogo powoła Pan/Pani na zastępcę jeśli zostanie wybrany burmistrzem Kuźni Raciborskiej?
3. Co będzie Pan/Pani robić zawodowo, jeśli nie wygra wyborów na burmistrza?
4. Ile pieniędzy wydał Pan/Pani na kampanię wyborczą w obecnych wyborach samorządowych?
5. Obwałowania Odry między Turzem i Rudą są niedokończone. Jaki Pana/Pani zdaniem jest realny termin zakończenia ich budowy i skąd pewność, że zostanie dotrzymany?
6. Czy Pana/Pani zdaniem rolnicy z gminy poszkodowani przez tegoroczną powódź otrzymali ze strony samorządu wystarczającą pomoc?
7. Stan dróg w gminie pogarsza się, niszczy je ciężki transport, głównie związany ze żwirownią. Czy zezwoli Pan/Pani na dalszą eksploatację złóż żwiru?
8. Kradzieże węgla, napady na sklepy, brak radiowozów – to fakty z gminy opisywane przez „Nowiny Raciborskie”. Czy Pana/Pani zdaniem w gminie jest bezpiecznie?
9. W przeszłości gmina słynęła w całym kraju z silnych sekcji piłki ręcznej i tenisa stołowego. Futbolistom także wiodło się lepiej niż teraz. Jaką przyszłość dla tych dyscyplin widzi Pan/Pani za swojej kadencji?
10. Czy bloki osiedlowe będą ocieplane?

Rita Serafin
 
Ad. 1 Jestem bardzo zadowolona z wyniku wyborów. Mieliście państwo możliwość wybrania tych przedstawicieli, których uważacie za najlepszych. Myślę, że dokonaliście dobrego wyboru. Jestem przekonana, że z radą można będzie współpracować. Każdemu z radnych przyświeca jeden cel – dobro gminy i środowiska, z którego się wywodzi.
 
Ad. 2 Moim zastępcą był przez cztery lata i nadal zostanie Bogusław Wojtanowicz, z którym współpracuje mi się bardzo dobrze, z którym świetnie się rozumiemy, bardzo dobrze się uzupełniamy i ufamy sobie nawzajem. Przyświeca nam ten sam cel – dobro gminy i obydwoje z maksymalnym zaangażowaniem potrafimy oddać się służbie społeczeństwu.
 
Ad. 3 Będę starała się znaleźć pracę. Wydaje mi się, że jeszcze stać mnie na to, by podjąć duże wyzwania zawodowe. Planuję pracować dalej zawodowo.
 
Ad. 4 Ponad 5 tys. zł.
 
Ad. 5 Jesteśmy w trakcie prac geodezyjnych, decyzje są podjęte, wiadomo jaki ma być przebieg wałów. W tej chwili musiałaby być rozpoczęta procedura wywłaszczeniowa, żeby zakończyć sprawy własności. Jeżeli to się powiedzie, to w drugim półroczu przyszłego roku prace zostaną rozpoczęte.
 
Ad. 6 Ze strony samorządu realizowana była pomoc, która szła paroma kanałami: pieniądze, które otrzymaliśmy od rządu na te pierwsze zadośćuczynienie stratom – do 6 tys. zł, pomoc rządowa do 20 tys. zł, do 100 tys. zł. Niezależnie od tego uruchomiono drugi segment pomocy. To bezpośrednie wsparcie tylko dla rolników, na bazie szacowania szkód. Trzeci kanał pomocy, który organizowała gmina, to dostawa produktów typu siano, sianokiszonki, możliwość skoszenia pól w innym powiecie.
 
Ad. 7 Obydwie kopalnie występowały z propozycją rozszerzenia terenu pod eksploatację. To wymaga odpowiednich zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego. W obydwu przypadkach była negatywna opinia rady. Nie ma przyzwolenia społecznego na to, żeby udokumentowane złoża zapisane w dokumentach planistycznych przeznaczyć pod eksploatację.
 
Ad. 8 W zakresie bezpieczeństwa można ciągle coś poprawiać. Nigdy nie osiągniemy stanu, że w każdym miejscu będzie bezpiecznie. Obojętnie jak będą zorganizowane struktury policji, policjant nie może być w każdym miejscu. Podjęliśmy działania, które mają pomóc zwiększyć bezpieczeństwo, jak np. monitoring. Chcemy też przeznaczyć środki na dodatkowe służby. Ustawiczne wsparcie dla policji, np. przez dofinansowanie dla radiowozów, ma poprawić bezpieczeństwo.
 
Ad. 9 Sport bardzo się sprofesjonalizował, wymaga wysokiej klasy specjalistów, trenerów. Chcieliśmy reaktywować piłkę ręczną od poziomu szkoły podstawowej. Okazało się, że brak instruktorów piłki ręcznej, chętnych, którzy podjęliby to wyzwanie. Dziś mamy bazę, która by pozwoliła wrócić do tych dyscyplin. Najważniejsze to dobrzy szkoleniowcy i odpowiednie środki finansowe skierowane na sport. Staramy się to zapewnić przez pieniądze na profilaktykę oraz na sport kwalifikowany, ale wymaga to też zainteresowania samego środowiska w tworzeniu takich grup.
 
Ad. 10 W tej chwili każdy blok jest wspólnotą mieszkaniową. Kiedy wspólnota mieszkaniowa podejmie decyzję o dociepleniu, może rozpocząć takie działania, mając na swoim koncie odpowiedni fundusz remontowy. W celu poprawy warunków termicznych podjęty był program dofinansowania wymiany okien. Bardzo dużo osób z niego skorzystało. Zostały też wprowadzone rozwiązania, które inaczej liczą ciepło zużyte w poszczególnych mieszkaniach, nie ma chyba już mieszkania bez podzielników ciepła. Systematycznie będzie postępowało docieplanie, w ramach możliwych montaży finansowych.

Witold Cęcek
 
Ad. 1 Wyborów nie można komentować, one są już dokonane. Z każdą radą potrafię współpracować. Wszyscy radni są po to, by tworzyli prawo i fundamenty pod to, co będzie realizowane w danej gminie. Nie jestem upoważniony, aby mówić źle o tych, którzy zostali wybrani. Każdy z nich przekonał społeczeństwo, że będzie słusznie reprezentować wyborców. Moja współpraca z radnymi na pewno jest możliwa i będzie się układała dobrze.
 
Ad. 2 Za wcześnie, by mówić o nazwiskach. Mam dwóch panów, którzy ewentualnie mogliby pełnić tę funkcję. Są to osoby w młodym wieku. Obydwaj wiedzą, że w razie mojej wygranej będą kandydatami na zastępców burmistrza.
 
Ad. 3 Sprawa jest prosta – pracuję cały czas, etatowo i razem z żoną prowadzimy działalność gospodarczą. W razie przegranej nie muszę niczego szukać, wracam tam, gdzie wracam codziennie.
 
Ad. 4 4 tys. 650 zł.
 
Ad. 5 Gmina w tej materii ma tylko pomagać i przyśpieszać realizację zadania. Zadanie można będzie szybciej zrealizować teraz, gdy została podjęta ustawa wywłaszczeniowa. Myślę, że termin rozpoczęcia budowy to drugie półrocze 2011 r. Jest to termin realny.
 
Ad. 6 Rolnicy narzekali, że te pieniądze były nierównomiernie rozdzielane w czasie. Żywioł zawsze niesie ze sobą spustoszenie i nie ma pewnego zadośćuczynienia w tej materii. Ogrom pracy jest nieadekwatny do środków finansowych, jakie się otrzymuje.
 
Ad. 7 Kopalnie już istnieją i trudno sobie wyobrazić życie bez nich, ale jeżeli kopalnie zechcą współpracować z gminą i partycypować w kosztach modernizacji dróg, które najbardziej ucierpiały, to jestem za tym. W przypadku przebudowy trzeba by przystosować te drogi do transportu ciężkiego. Gmina by na tym skorzystała. Kilkanaście miejsc pracy, które dzięki temu są należy utrzymać i dążyć do tego, by pozostały.
 
Ad. 8 Gmina tylko pozornie jest bezpieczna. Moim zadaniem będzie przywrócenie komisariatu 24-godzinnego. Zadania dziś realizowane są niewystarczające. Całodobowa opieka stróżów prawa na terenie gminy byłaby bezwzględnie potrzebna. Monitoring na dziś jest nieprzydatny, bo po godzinach pracy nikt się nim nie interesuje.
 
Ad. 9 Pocieszające jest to, że Kuźnia jest na I miejscu w tabeli w piłce nożnej. Kuźnia posiada pełnowymiarową halę, niebawem dojdzie hala w Rudach. Nacisk należy położyć na to, aby młodzież w szkołach zainteresować sportem. Jest to odciągnięcie młodzieży od zajęć, które sprowadziłyby ją na złą drogę. Kiedyś wprowadziłem na place zabaw stoły do tenisa. Warto to przywrócić.
 
Ad. 10 W każdym praktycznie bloku znajduje się osoba, która wykupiła to mieszkanie, a wtedy musi współuczestniczyć w kosztach. Możemy prowadzić intensywne rozmowy, aby nakłaniać właścicieli mieszkań do tego, aby w swoim udziale procentowym pokryli te koszty. To będzie zadanie dla nas, pracowników urzędu, aby pomóc wyłożyć te pieniądze, rozłożyć na raty, aby tak pomóc w termomodernizacji tych obiektów. Wymiana okien trwa już od dawna. 50 proc. kosztów pokrywa lokator, 50 proc. dopłaca gmina. To funkcjonuje i dobrze, że tak jest.
  • Numer: 48 (967)
  • Data wydania: 30.11.10