Niedziela, 11 kwietnia 2021

imieniny: Filipa, Leona, Jaromira

RSS

Rafamet pozbywa się azbestu

30.11.2010 00:00 red
Prawie dwa miliony złotych pożyczki otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Zespół Odlewni „Rafamet” z Kuźni Raciborskiej. Pieniądze mają zostać wykorzystane na likwidację pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach zakładu.
Zadanie, na które firma otrzymała pożyczkę polega na demontażu pokrycia dachowego z hali żeliwniaków (pow. ok. 1957 m2) oraz hali odlewów ciężkich (pow. ok. 1585 m2) do warstwy zawierającej azbest. Ponieważ poszczególne warstwy pokrycia są ze sobą zespolone lepikiem smołowym oraz zaprawami, ze względów bezpieczeństwa zostanie usunięta cała powłoka, bez jej rozwarstwienia. Z uwagi na m.in. specyficzną konstrukcję obu obiektów, bardzo zły stan techniczny pokrycia dachowego, konieczność ręcznego demontażu pokrycia, jednostkowy koszt usunięcia pokrycia jest większy od standardowo przyjmowanych kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych. Wyższe koszty uzasadnione zostały w technicznym uzasadnieniu przyjętej technologii wymiany pokrycia dachowego oraz potwierdzone zostały w trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej. Prace w zakładzie mają zostać ukończone z końcem stycznia 2011 roku.
 
WFOŚiGW w Katowicach jest jedną z ważniejszych instytucji wspierających finansowanie w regionie usuwania azbestu z dachów i elewacji budynków oraz jego utylizację. Warto wiedzieć, że wszelkie prace polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu muszą być wykonywane przez firmy posiadające udokumentowane zezwolenia. Tylko w 2009 roku ze środków WFOŚiGW w Katowicach na wsparcie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu wydano w postaci preferencyjnych pożyczek i dotacji blisko 4,5 mln zł. dla kilkunastu gmin województwa śląskiego, a także czterech przedsiębiorców i dziesięciu spółdzielni mieszkaniowych.
 
– W całym kraju na realizację rządowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest potrzeba będzie w ciągu 30 lat ok. 48 mld zł. Środki te będą kierowane na dofinansowanie budowy składowisk odpadów oraz oczyszczania miejsc publicznych i wspierania inicjatyw samorządowych zmierzających do konsekwentnego usuwania tych niebezpiecznych wyrobów oraz skutków ich szkodliwości dla mieszkańców oraz środowiska. Wojewódzki Fundusz traktuje te działania jako poważne wyzwania służące nie tylko dostosowaniu naszych realiów do norm panujących w Unii Europejskiej, ale także powalające nam żyć zdrowo i bezpiecznie w przyjaznym środowisku – mówi Gabriela Lenartowicz, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
 
O dofinansowanie łącznych działań związanych z demontażem i unieszkodliwianiem azbestu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego przedkładając zbiorczy wniosek obejmujący budynki wszystkich zainteresowanych osób, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne w ramach bankowych linii kredytowych ze środków WFOŚiGW ( w powiązaniu z dociepleniem) i inne podmioty gospodarcze posiadające obiekty z azbestem.
 
(eco)
  • Numer: 48 (967)
  • Data wydania: 30.11.10