Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

Ostatnia pomoc w tym roku

02.11.2010 00:00 red
Od 2004 roku, w powiecie raciborskim, jest realizowany Europejski Program Pomocy Żywnościowy PEAD. Polega on na wsparciu najuboższych osób i rodzin towarami spożywczymi. W 2010 roku z PEAD korzysta 7 gmin w powiecie, a z pomocy skorzystało około 1700 osób. Na każdą z nich przypadło 67 kg żywności, spośród 21 artykułów.
Pomoc wiąże się jednak z pewnymi wydatkami. Program przewiduje, że gminy odbiorą żywność z Banku Żywności. Na Śląsku magazyn banku mieści się w Chorzowie. – Od kilku lat współpracujemy z przewoźnikiem oraz bankiem tak, że wysyłamy TIR-a, który zostaje cały załadowany. Chodzi o to, żeby nie było pustych przebiegów. Koszty transportu dzielimy pomiędzy wszystkie gminy, które korzystają z PEAD – wyjaśnia Krystian Niewrzoł, koordynator programu ze strony PCPR przy starostwie. Gminy też zgłaszają zapotrzebowanie na żywność. W 2009 r. rozdysponowano 219 ton pośród 2588 potrzebujących. Zaangażowane w program są OPS-y oraz organizacje pozarządowe takie jak ochotnicza straż pożarna czy koła gospodyń wiejskich. To te ostatnie, według przepisów, zajmują się dystrybucją żywności. Dzięki współpracy z pracownikami pomocy społecznej przekazują pomoc najuboższym.
 
22 października, z magazynu w Ocicach odjechały ostatnie w tym roku palety z żywnością. – W Polsce kryterium, według którego przydziela się zasiłki dla najuboższych są nieadekwatne do realiów. Taka pomoc jest czasem jedyną jakiej można udzielić biednym ludziom – tłumaczy Krystian Niewrzoł. W gminie Rudnik z PEAD korzysta ponad 250 osób. – Ludzie dzwonią i pytają o tę pomoc. Te produkty wystarczają do sporządzenia pełnego posiłku – dodaje Joanna Kędzierska, pracownik socjalny gminy Rudnik.
 
Rok 2010 jest rokiem walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Według raportu organizacji OECD w Polsce co piąte dziecko żyje w biedzie.
 
Jak działa PEAD
 
Rząd Polski, co roku, musi zadeklarować chęć udziału w programie. W Unii Europejskiej ustala budżet, a agencja rynku rolnego, w ramach konkursu, wybiera dostawców żywności. Przedsiębiorcy dostarczają produkty spożywcze do banków żywności. Stąd towary są odbierane przez organizacje charytatywne, nie nastawione na zysk. To te instytucje zajmują się rozdzieleniem żywności. Wszystkie towary z PEAD są oznaczone napisem: produkt nie jest do sprzedaży. Z pomocy programu mogą skorzystać wszyscy obywatele Polski, którzy kwalifikują się do pomocy społecznej. Nie jest wiążącym kryterium dochodowe.
 
Wszystkie produkty PEAD są liczone, a organizacje zajmujące się dystrybucją sporządzają z tej działalności sprawozdanie. Istotną rolą w funkcjonowaniu PEAD jest pomoc finansowa m.in. Samorządów. Organizacje pozarządowe, na których spoczywa końcowa realizacja projektu wykonują często swoją pracę bez wynagrodzenia, angażując swoje siły ponad programowo. Wiąże się to np. z wynajęciem magazynu czy opłaceniem transportu.
 
(woj)
  • Numer: 44 (963)
  • Data wydania: 02.11.10