Piątek, 23 kwietnia 2021

imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta

RSS

Kuźnia ma oczyszczalnię

02.11.2010 00:00 red
W Kuźni Raciborskiej z wielką pompą uruchomiono oczyszczalnię ścieków. Obiekt należy do najnowocześniejszych w regionie.
– To najpotężniejsza inwestycja w gminie w ciągu ostatnich lat – mówi o przedsięwzięciu Rita Serafin, burmistrz Kuźni Raciborskiej. Inwestycję rozpoczęto w 2008 r. Część technologiczna działa od czerwca 2009 r., niedawno zakończyła się budowa obiektu laboratoryjno-administracyjnego. 28 października odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące cały projekt wart 9 mln zł. Goście mieli okazję zwiedzić nowo wybudowaną oczyszczalnię ścieków, po której oprowadzał ich Marian Kostka, prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej oraz Tomasz Kostka, dyrektor finansowy.
 
– To bardzo ważna inwestycja, bo wytycza kierunek rozwoju gminy w zakresie ochrony środowiska – mówi burmistrz Rita Serafin. – Udało nam się ją zrealizować przy ograniczeniu do niezbędnego minimum kosztów własnych. Uzyskaliśmy prawie 6 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. To jest olbrzymie wsparcie, bez którego nie moglibyśmy nawet myśleć o realizacji tego zadania. Swój udział ma tu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który udzielił nam 1,5 mln zł pożyczki. Jesteśmy dumni, że taki obiekt mógł powstać. To była inwestycja bezwzględnie potrzebna gminie. Nasza stara oczyszczalnia, pochodząca z lat 50., nie spełniała żadnych wymogów. Za nieprzystosowanie jej do obecnie obowiązujących przepisów musieliśmy płacić kary. W tej chwili mamy rozwiązanie, które oddala te wszystkie problemy – dodaje burmistrz.
 
Jest to oczyszczalnia mechaniczno–biologiczna. Pracuje w technologii oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Wyposażona jest w urządzenia pomiarowe on-line wszystkich niezbędnych wielkości fizykochemicznych oraz pełną wizualizację komputerową parametrów  procesu. Zainstalowany zespół prądotwórczy, w przypadku braku zasilania z zewnątrz, może zasilać wszystkie obiekty i urządzenia oczyszczalni. Praca oczyszczalni jest zdalnie monitorowana przez łącze internetowe. Powstał tu też budynek laboratoryjno-administracyjny, w którym m.in. prowadzone będą analizy próbek ścieków, zawiesiny oraz mikroskopowe badania osadu czynnego.
 
Marian Kostka, prezes GPWiK
 
Oczyszczalnia posiada przepustowość 800 m3/dobę, co nawet z pewnym zapasem wystarcza na potrzeby miasta jak również pozwala oczyszczać ścieki dowożone z sołectw. Gdyby jednak w przypadku dużego rozwoju miasta zaszła potrzeba zwiększenia jej wydajności, to nie stanowi to żadngo problemu, gdyż sprowadza się to tylko do dobudowania jednego bioreaktora oraz modernizacji oprogramowania. Kanalizacją jest objęte około 3700 mieszkańców miasta, co stanowi około 65 proc. mieszkańców Kuźni Raciborskiej. Oprócz tego zarówno nasza spółka jak i inni przewoźnicy dowożą ścieki do naszej oczyszczalni z obszarów gminy nie objętych kanalizacją, jak również z sąsiednich gmin – Nędzy i Bierawy.
 
Oczyszczone  ścieki, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym, odprowadzane są do rzeki Rudy. Dzisiaj nie są one wykorzystywane do żadnych celów. Ale mamy pewien pomysł częściowego ich wykorzystania. Po przeanalizowaniu kosztów i ewentualnych zysków wynikających z tego, zastanowimy się nad realizacją tego pomysłu.
 
Obecnie każdy z dwóch bioreaktorów wykonuje jeden cykl oczyszczania w ciągu doby, gdyż tylko tyle mamy ścieków do oczyszczenia. Ale docelowo można wykonać dwa takie cykle na dobę. Jednak widząc jak dobrze oczyszczalnia radzi sobie z oczyszczaniem, myślę, że realne jest zrobienie nawet 2,5 cykla.
 
(e.Ż)
  • Numer: 44 (963)
  • Data wydania: 02.11.10