środa, 12 maja 2021

imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli

RSS

Wieści z Funduszu

10.08.2010 00:00 eco
Mszana mapieniądze na wyjazd
Dotacją do kwoty 5970 złotych WFOŚiGW w Katowicach dofinansował wyjazd dzieci z terenu gminy. Projekt dotycz profilaktyki prozdrowotnej. Dofinansowanie ma zostać zrealizowany w roku szkolnym 2010/2011.
 
W Mikołowiewięcej roślin
W Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie wkrótce będzie bardziej zielono. Ogród otrzymał dotację z Funduszu w kwocie 35,7 tysięcy złotych. Pieniądze zostać wykorzystane na rozbudowę kolekcji edukacyjnej tzw. roślin energetycznych. Takie rośliny pozwalają na uzyskanie przydatnej biomasy, którą można przeznaczyć  na cele energetyczne czyli do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego.
 
Pieniądze dla uczelni
Uniwersytet Śląski chce kontynuować serię atrakcyjnych wykładów popularnonaukowych, dotyczących ekologii. Projekt uzyskał już dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach. Przedsięwzięcie naukowców nosi nazwę Forum Natura ’17. Zarząd WFOŚiGW w Katowicach zaakceptował wniosek i uczelnia uzyskała dotację do kwoty 13.550 zł

Ważne zmiany minister
5 lipca minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmodyfikowaną wersję „Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Najważniejsza zmiana, wprowadzona na wniosek ministra gospodarki, pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej dla IX i X priorytetu POIiŚ dotyczy realokacji środków w ramach działań 9.4 i 9.5. Zwiększenie środków o kwotę 27,08 mln euro w działaniu 9.4 wynika z ogromnego zainteresowania przedsiębiorców możliwością dofinansowania w ramach konkursu. Dokumenty można znaleźć na stronie Ministerstwa Gospodarki.
 
Retencja okiełznana
Do czerwca 2012 roku Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach chce poprawić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w naszym województwie. Fachowcy z zarządu chcą się zająć tzw. małą retencją. Pomysł na wniosek Zarządu Województwa poparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeznaczając dotację do kwoty 450 tysięcy złotych. Mała retencja to w uproszczeniu zdolność do gromadzenia wody w korytach małych rzek, potokach i rowach.
  • Numer: 32 (951)
  • Data wydania: 10.08.10