Niedziela, 16 maja 2021

imieniny: Andrzeja, Jędrzeja, Adama

RSS

Nędza chce być czysta

10.08.2010 00:00 eco
Gmina korzysta z możliwości jakie dają dofinansowania z Funduszu.
Władze Nędzy podpisują  kolejne umowy na termomodernizację obiektów w gminie. Są to obiekty użyteczności publicznej, takie jak przedszkola czy remizy OSP.  Władze Nędzy czekają jeszcze na ostatnie opinie prawne, by móc dofinansować wymianę instalacji grzewczych w domach prywatnych.
 
– Mamy pieniądze na ten cel, bo po raz kolejny pomógł nam Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – mówi Anna Iskała wójt Nędzy. Gmina otrzymała z Funduszu pożyczkę do kwoty 648 tysięcy złotych. Pieniądze mają zostać wykorzystane na ograniczenie niskiej emisji w gminie. – Termomodernizacja gminnych obiektów pozwala nam oszczędzać opał w ocieplonych budynkach, a co za tym idzie mniej zanieczyszczać atmosferę. W domach prywatnych pozostało jednak jeszcze wiele starych pieców, które będziemy pomagać wymieniać. Najważniejsze jest to, że zmieniło się nastawienie samych mieszkańców. Już nie wrzucają do pieców wszystkiego co popadnie. Zanieczyszczenie powietrza zmniejszyło się, a dzięki Funduszowi będzie jeszcze czystsze – mówi wójt.  Takie proekologiczne inwestycje nie byłyby możliwe bez finansowego wsparcia. – Termomodernizacja to jedna z najbardziej atrakcyjnych, tanich i skutecznych metod ograniczenia niskiej emisji  podobnie jak wymiana przez osoby fizyczne starych kotłów na nowoczesne i przyjazne środowisku – zapewnia Gabriela Lenartowicz, prezes WFOŚIGW w Katowicach. WFOŚiGW  jako pierwszy w kraju wprowadził  w 2002 roku tak zwane obszarowe programy ograniczenia niskiej emisji. – Spotkały się one z dużym zainteresowaniem samorządów województwa  śląskiego. W ramach tego działania gminy z terenu województwa śląskiego, po opracowaniu i zatwierdzeniu uchwałą Rady Gminy program ograniczenia niskiej emisji, mogą ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu, z przeznaczeniem na termomodernizację jednorodzinnych domów mieszkalnych, będących własnością osób fizycznych. Uzyskane w ten sposób środki są następnie przekazywane przez gminy poszczególnym mieszkańcom, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w programie oraz spełniają wymogi formalne – dodaje Lenartowicz.
 
W 2009 roku fundusz dofinansował inwestycje:
Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Książęcej – etap I. – Modernizacja kotłowni węglowej i sieci cieplnej przesyłowej w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Książęcej. Dofinansowanie – 53,294 tys. zł.
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy przy ulicy Jana Pawła II 41a. Dofinansowanie – 216,667 tys. zł.
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z rozbudową o budynek sali gimnastycznej w Górkach Śląskich przy ul. Ofiar Oświęcimskich 57. Dofinansowanie –  83,330 tys. zł.
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łęgu przy ulicy Wyzwolenia 8 należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej w gminie Nędza. Dofinansowanie – 147,414 tys. zł.
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łęgu przy ulicy Wyzwolenia 8 należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej w gminie Nędza. Dofinansowanie – 46,451 tys. zł.
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy przy ulicy Jana Pawła II 41a. Dofinansowanie – 84,624 tys. zł.
Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55a w Zawadzie Książęcej – etap I. – Modernizacja kotłowni węglowej i sieci cieplnej przesyłowej w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55 w Zawadzie Książęcej. Dofinansowanie – 45,147 tys. zł.
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z rozbudową o budynek sali gimnastycznej w Górkach Śląskich przy ul. Ofiar Oświęcimskich 57. Dofinansowanie – 54,539 tys. zł.
Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2008/2009. Dofinansowanie  – 6,030 tys. zł.
 
(eco)
  • Numer: 32 (951)
  • Data wydania: 10.08.10