Wtorek, 18 maja 2021

imieniny: Eryka, Aleksandry, Feliksa

RSS

Fundusz sfinansuje dobre pomysły

10.08.2010 00:00 eco
W czwartek,  5 sierpnia, Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Gabriela Lenartowicz podpisali porozumienie o dofinansowaniu przez Fundusz projektów przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej. Projekty te znalazły się na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Porozumienie otwiera możliwość dofinansowania ze środków WFOŚiGW  40 projektów, które nie otrzymały dofinansowania unijnego w dwóch konkursach ogłoszonych w ramach RPO. Uzyskały one pozytywne opinie ekspertów, jednakże ze względu na wyczerpanie się środków w ramach zadań związanych z gospodarką ściekową, nie mogły otrzymać dofinansowania. Ich całkowity koszt oszacowano na ok. 470 mln zł. Zakładana kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 347,1 mln zł. Teraz, w wyniku podpisania owego porozumienia, pojawiła się możliwość dofinansowania tych projektów ze środków Wojewódzkiego Funduszu. Dla samorządów w województwie śląskim jest to szansa na wywiązanie się z obowiązku dostosowania gospodarki wodno-ściekowej gmin do wymagań akcesyjnych. Przyjęte przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW szczególne zasady dofinansowania umożliwiają udzielenie na ten cel wsparcia finansowego w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, w równych wysokościach w formie dotacji i nieumarzalnej pożyczki. Fundusz na realizację tych zadań przeznaczy w ciągu najbliższych pięciu lat corocznie kwotę nie większą niż 50 mln zł na dotacje i 50 mln zł na pożyczki. – Prace nad wypracowaniem takiego modelu wsparcia finansowego dla tych projektów trwały w Funduszu od dłuższego czasu i wynikały wprost z potrzeb samorządów. Nowoczesna kanalizacja w gminach to bowiem szansa nie tylko na spełnienie przez nas unijnych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, ale przede wszystkim okazja do polepszenia warunków życia mieszkańców – mówi Gabriela Lenartowicz.
 
(eco)
  • Numer: 32 (951)
  • Data wydania: 10.08.10