Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Fundusz zapełni magazyny

13.07.2010 00:00 red
Podczas powodzi okazało się, że wiele sprzętów w magazynach nie nadaje się do użytku. Lata przechowywania powodują, że sprzęt się niszczya jeszcze innego w ogóle brakuje. Wkrótce ma się to zmienić. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach udzielił dotacji w wysokości 720 tysięcy złotych na doposażenie magazynów przeciwpowodziowych, również w Raciborzu.
Strażacy z Siedlisk, którzy przez kilka tygodni pomagali przy majowej powodzi, wiele by oddali za wodery. Ta z pozoru błaha cześć ubioru okazała się najbardziej potrzebna podczas powodzi. Teraz jest szansa, że w magazynach przybędzie nie tylko woderów ale i pomp i agregatów.
 
700 tysięcy na sprzęt
 
Na wniosek Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach WFOŚiGW udzielił dotacji do kwoty 730 tys. zł przeznaczonej na doposażenie w sprzęt magazynów przeciwpowodziowych. Dzięki tej dotacji możliwe będzie zakupienie sprzętu przeciwpowodziowego m.in. motopompy, agregatów prądotwórczych, pontonów ratunkowych, motopomp pływających, dwóch samochodów terenowych, łodzi płaskodennych. Często sprzęt do tej pory będący na wyposażeniu magazynów powodziowych okazywał się przestarzały, zniszczony lub zużyty i w większości nie nadający się do użytku. Zakupiony sprzęt będzie nowocześniejszy i skuteczniejszy. Trafi do magazynów w Katowicach, Bieruniu, Raciborzu, Pszczynie, Kaniowie, Bielsku-Białej, Cieszynie, Skoczowie, Częstochowie i Zielonej. Wsparcie WFOŚiGW stanowi 78 procent kosztów kwalifikowanych zadania, którego największym efektem będzie zmniejszenie strat powodziowych w tych miejscowościach oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców regionu.
 
Będzie prościej
 
6 lipca radni komisji Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego zapoznali się z działalnością WFOŚiGW w Katowicach. Gabriela Lenartowicz – prezes Zarządu Funduszu przedstawiła na posiedzeniu komisji środowiska i gospodarki wodnej informację o dofinansowaniu ze środków Funduszu przedsięwzięć proekologicznych w regionie w 2009 roku, natomiast radnym komisji rolnictwa i terenów wiejskich zaprezentowała informację o działaniach, podjętych w związku z usuwaniem w województwie śląskim skutków ostatniej powodzi. Była to też okazja do poinformowania radnych obu komisji o realizacji uchwalonych w maju przez Radę Nadzorczą szczególnych zasad finansowania przedsięwzięć, związanych z wystąpieniem klęski żywiołowej. Znacznie upraszczają i przyspieszają one możliwości uzyskania dotacji ze środków Funduszu zarówno na cele inwestycyjne jak i pozainwestycyjne, dotyczące likwidacji w regionie skutków ostatniej powodzi.
 
To nie koniec pomocy
 
Kierując się nimi Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o przyznaniu już w tym roku ponad trzech milionów złotych na różnego rodzaju działania służb zaangażowanych w walce z powodzią i usuwaniem jej skutków. Gabriela Lenartowicz zadeklarowała, że gdy oszacowane zostaną rzeczywiste straty i potrzeby związane z powodzią, Fundusz wkrótce przeznaczy na te cele znacznie większą kwotę.
 
(eko)
  • Numer: 28 (947)
  • Data wydania: 13.07.10