Piątek, 23 kwietnia 2021

imieniny: Jerzego, Wojciecha, Adalberta

RSS

Najdroższa jest edukacja

22.12.2009 00:00
Projekt budżetu powiatu raciborskiego na 2010 rok trafił do radnych.
W 2010 r. samorząd planuje dochody w wysokości ponad 106 mln zł, a wydatki ponad 111 mln zł.
 
Przedstawiamy niektóre z wydatków, jakich dokona w ostatnim roku swej kadencji samorząd powiatowy.
 
417 625 zł to koszt funkcjonowania Rady Powiatu, a 9,8 mln zł całego starostwa powiatowego. Na promocję jednostek samorządu zaplanowano ponad pół miliona złotych.  Na utrzymanie dróg i inwestycje drogowe samorząd zamierza wydać 9,6 mln zł, z czego do Powiatowego Zarządu Dróg trafi 3,49 mln zł. Ten za około 100 tys. zł kupi samochód dostawczy i przyczepę do ciągnika.  Obsługa długu zaciągniętego przez powiat (m.in. inwestycje termomdernizacyjne w szkołach, kredyt na szpital i na pokrycie deficytu) wyniesie 1,5 mln zł. Na oświatę podległą starostwu zaplanowano w 2010 roku 41,5 mln zł.
 
500 000 zł samorząd chce przeznaczyć na  poprawę jakości i dostępności usług chirurgicznych oraz podniesienie efektywności organizacyjnej Szpitala Rejonowego w Raciborzu poprzez zakup sprzętu medycznego; na potrzeby nowego Bloku Operacyjnego przeznacza się
 
1 628 639 zł.  W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zapisano 12,5 mln zł. Ponad 2 mln zł zostaną  przeznaczone na adaptację zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Kultura fizyczna i sport – w tym dziale zapisano na 2010 rok – 129 tys. zł
 
Analizą projektu budżetu powiatu raciborskiego zajęli się 21 grudnia radni na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisją Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
 
(oprac. ma.w)
  • Numer: 51/52 (923/924)
  • Data wydania: 22.12.09