Niedziela, 9 maja 2021

imieniny: Grzegorza, Bożydara, Karoliny

RSS

Wieści gminne

27.01.2009 00:00

Wiosną spiszą psy
Pietrowice Wielkie. Zbieranie informacji o psach należących do mieszkańców gminy rozpocznie się wiosną. Każdy zostanie spisany i sfotografowany. – W celach porządkowych, aby nie wałęsały się bezkarnie po gminie - informuje wójt.

Razem po pieniądze
Pietrowice Wielkie. Gmina wspólnie z Rudnikiem tworzą jedną z 16 Lokalnych Grup Działania, które zawiązały się w województwie. Mogą starać się o pieniądze z RPO. W konkursach na projekty obowiązuje założenie o ponad 100 zł przypadających na mieszkańca każdej z gmin. – Mają pobudzić do aktywności miejscowe struktury, jak koła gospodyń wiejskich czy np. chóry – tłumaczy wójt.

Ekoplany
Pietrowice Wielkie. Tegoroczne Targi Ekologiczne zaplanowano na 9 i 10 maja. Wcześniej samorząd chce zorganizować konferencję na temat odnawialnych źródeł energii, poświęconą przede wszystkim elektrowniom wiatrowym.

Wójt odwiedzi wioski
Pietrowice Wielkie. Na koniec lutego wójt zapowiada nowy cykl zebrań wiejskich, na których zapozna mieszkańców z planami inwestycyjnymi i założeniami budżetu gminy.

Walczą z azbestem
Krzyżanowice. Radni przyjęli uchwałę w sprawie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącej demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie gminy. Ma to zachęcić mieszkańców gminy do prawidłowego zagospodarowania odpadu.

Jasełka w urzędzie
Krzyżanowice. Już w środę, 28 stycznia, w sali obrad Urzędu Gminy odbędą się jasełka w wykonaniu podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” z Krzyżanowic. Wstęp na imprezę jest darmowy. Początek jasełek o godzinie 17.00.

Woda tylko krajowa
Pietrowice Wielkie. Nie uda się zrealizować inwestycji wspólnego wodociągu pomiędzy Gródczankami i czeskim Trzeboniem. Pietrowiczanie widzieli w nim szansę bezpieczeństwa wodociągowego w gminie, bo w przypadku awarii miejscowych urządzeń można byłoby wesprzeć się infrastrukturą sąsiadów. – W konkursie o środki na ten cel nie uzyskaliśmy dofinansowania. Będziemy szukać pieniędzy gdzie indziej, ale realizację projektu trzeba odłożyć w czasie – tłumaczy wójt Wawrzynek.

Punkt wyceniony
Krzyżanowice. Na 455 zł radni ustalili najniższe wynagrodzenie dla pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Tym samym tzw. punkt wyceniono na 6,70 zł.

Plan w planie
Pietrowice Wielkie. Samorząd przygotowuje się do uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przeszkodą w pracach nad nim były uwagi wojewódzkiego konserwatora zabytków. Na terenie gminy znajdują się 563 punkty wykopaliskowe. – To przeszkoda dla potencjalnych inwestorów. My musimy być elastyczni i przyjaźni względem nich – uważa wójt Andrzej Wawrzynek. Poprzedni plan obowiązywał do 2002 roku. Uchwałę w sprawie planu poprzedzą konsultacje społeczne i publiczne wyłożenie dokumentu.

Gala z Borbudem i...
Pietrowice Wielkie. Na zaplanowanej 14 lutego Gali Przedsiębiorców samorząd wyróżni raciborską firmę Borbud – wykonawcę Orlika, boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół. – Zrobili dobrą, szybką robotę. Więcej szczegółów nie zdradzę, to ma być niespodzianka dla nagradzanych – mówi wójt Wawrzynek. W gali uczestniczyć ma znany komentator polityczny Marek Migalski. Impreza połączona będzie z balem karnawałowym, odbędzie się w restauracji Roma.

Hala za dwa lata
Krzanowice. Priorytetem infrastruktury sportowej w gminie będzie na najbliższe
2 lata budowa nowej hali sportowej przy Zespole Szkół. Koszt jej budowy to 4,5 mln zł. – Pracujemy nad montażem finansowym inwestycji. Jedną trzecią da ministerstwo sportu, dołoży się WFOŚiGW, a resztę pieniędzy musi znaleźć gmina. Niewykluczone, że ze środków unijnych we współpracy z Hradcem nad Morawicą – tłumaczy burmistrz Manfred Abrahamczyk.

Stok w ferie
Krzyżanowice. Niedługo mieszkańcy powiatu raciborskiego pocieszyli się stokiem na Urbanku. Plusowa temperatura stopiła śnieg i amatorzy białego szaleństwa będą musieli poczekać na kolejną śnieżycę. Stok w Tworkowie miał być jedną z atrakcji ferii zimowych w gminie.

Strażacy docenieni
Krzyżanowice. Dziesięć złotych – tyle za godzinę gaszenia mają dostawać członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krzyżanowice za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. W przeciwieństwie do innych gmin kwota jest taka sama dla wyjazdów na szkolenia i do pożarów.

Nadadzą nazwy ulic
Kuźnia Raciborska. 29 stycznia o godz. 14.30 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Radni poznają m.in. aktualną sytuację kolejki wąskotorowej w Rudach po zmianie użytkownika oraz usłyszą o wdrażaniu reformy obsługi administracyjno-oświatowej w placówkach oświatowych. Zaplanowano także podjęcie uchwał m.in. w sprawach: nadania nazw ulic w Rudach, zmian w budżecie gminy na 2009 rok, a także zamiaru likwidacji Przedszkola w Turzu oraz przekształcenia w filię Przedszkola nr 1 w Kuźni.

Zaktywizują bezrobotnych
Kornowac. Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację projektu systemowego na 2009 r. pn. „Aktywna Integracja Społeczna i Zawodowa na terenie gminy Kornowac”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt projektu to 141 tys. 22 zł. Beneficjentami projektu mają być osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub bezrobotne, będące klientami OPS-u.

Przepisy spisane i wydane
Krzanowice. Na początku lutego ukaże się publikacja podsumowująca Festiwal Morawskiej Kuchni Regionalnej. Projekt dofinansowała Unia Europejska. Książkę rozpoczyna przedmowa burmistrza Manfreda Abrahamczyka. Zawiera ona historię kulinariów pogranicza i przepisy potraw charakterystycznych dla regionu. Nakład 1000 egz. będzie dystrybuowany przez Urząd Gminy.

  • Numer: 4 (876)
  • Data wydania: 27.01.09