Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

Dawcy na wagę złota

20.01.2009 00:00
Pod hasłem „Krew ratuje życie” już po raz piąty w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu została przeprowadzona akcja honorowego oddawania krwi.

Zorganizowali ją nauczyciele: Joanna Depta-Ładak, pomysłodawca i główny koordynator - Władysław Kubiak, przedstawiciel stacji krwiodawstwa - Irena Mróz oraz lekarz – Aleksander Bereżański. Akcję poprzedziła ciesząca się dużym zainteresowaniem prelekcja, którą wygłosiła J. Kiszka - pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Informacje przedstawione uczniom dotyczyły takich zagadnień, jak: kto może oddać krew, ile krwi można oddać jednorazowo, jakie warunki zdrowotne i wiekowe trzeba spełnić, aby zostać honorowym dawcą krwi, jakie gratyfikacje otrzymuje dawca po oddaniu krwi oraz jakie są metody jej oddawania. Właściwą akcję oddawania krwi zorganizowano w szkole 9 stycznia. Pobrano krew od 22 dawców. Łącznie oddano 9900 ml krwi. Dyrekcja Szkoły, organizatorzy oraz pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pragną serdecznie podziękować wszystkim honorowym dawcom, którzy oddali swoją krew, aby ratować życie innym.

(opr. e)

  • Numer: 3 (875)
  • Data wydania: 20.01.09