Czwartek, 6 maja 2021

imieniny: Judyty, Juranda, Benedykty

RSS

Wieści gminne

20.01.2009 00:00

Sprawa zbiornika
Krzyżanowice. 13 stycznia odbyło się spotkanie z udziałem pełnomocnika rządu ds. Programu dla Odry 2006, w sprawie zbiornika Racibórz Dolny. Omawiano między innymi problemy z wywłaszczeniem rolników z terenu gminy Krzyżanowice. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na wiosnę w raciborskim magistracie.

Zmiany u prawnika
Krzyżanowice. Od 12 stycznia ulegają zmianie godziny obsługi bezpłatnej poradni prawnej dla mieszkańców gminy. Zmienił się też dzień z poniedziałku na wtorek, w godz. od 9.00 do 11.00 w pokoju nr 4 Urzędu Gminy w Krzyżanowicach.

Śmieci w górę
Tworków. Radni uchwalili nowe stawki za składowanie odpadów na składowisku w Tworkowie. Za tonę niesegregowanych śmieci trzeba zapłacić 119,74 zł brutto. Za tonę żużlu i popiołu, które można odzyskać, pobierana jest opłata w wysokości 19, 74 zł brutto.

Samochód na sprzedaż
Zabełków. Miejscowi ochotnicy pozbędą się wozu strażackiego marki Star z 1977 roku. Jednostka OSP chce się pozbyć starego sprzetu ze względu na koszty. Już wkrótce do pożarów będzie jeździć nowym wozem marki Daimler-Benz.

Większa szkoła
Krzanowice. Burmistrz Abrahamczyk planuje rozbudowę budynku szkoły w Wojnowicach. Obecną część mieszkalną miałoby zająć przedszkole, świetlica i biblioteka. Obiekt miałby przejść termomodernizację. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO województwa śląskiego.

Z nutką
Krzanowice. 15 lutego Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na Biesiadę Karnawałową. Wstęp wolny. Śpiewanie zacznie się o godz. 15.00.

Rury w Bojanowie
Krzanowice. W planie inwestycji na ten rok jest budowa kanalizacji w Bojanowie. Gmina pozyskała z RPO województwa śląskiego 2,5 mln zł na ten cel. Wiosną ma być podpisana umowa i wtedy ruszą prace. Obecnie skanalizowana jest część Krzanowic i Borucin.

Nowe auto
Krzanowice. Strażacy z Bojanowa mają nowy wóz bojowy, podarowany im przez partnerów z Niemiec – strażaków z Salzbergen. Przywieźli go w ubiegłym tygodniu.

Czwarty partner
Krzanowice. 12 lutego miasto poszerzy grono swych zagranicznych partnerów. W wojnowickim pałacyku burmistrz podpisze umowę z władzami słowackiej Liptowskiej Porubki. Będzie to 4 partner gminy, po niemieckim Salzbergen, czeskiej Chuchelnej i ukraińskim Rohatyniu.

Most w Ciechowicach?
Ciechowice, Grzegorzowice. 14 stycznia w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbyło się spotkanie z dyrektorami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach na temat ewentualnej budowy przeprawy mostowej przez rzekę Odrę między Ciechowicami a Grzegorzowicami. Wypracowano trzy koncepcje, które w tym roku zostaną wstępnie opracowane pod względem technicznym i kosztowym.

Przetarg w lutym
Nędza. Wójt gminy ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Nędzy. Przetarg odbędzie się 6 lutego.

Skontrolują budżet szkół
Rudnik. 27 stycznia o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej Rady Gminy Rudnik. Radni zajmą się kontrolą gospodarki finansowej placówek oświatowych gminy (od września do grudnia 2008 r.) oraz sprawami bieżącymi.

Zbliża się sesja
Kornowac 29 stycznia o godz. 16.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy. W porządku obrad przewidziano m.in. przyjęcie planu pracy komisji rewizyjnej oraz temat działalności klubów sportowych na terenie gminy.

Atrakcje na ferie
Kornowac Ciekawy program dla najmłodszych na ferie przygotował GOK. Znalazło się w nim m.in.: 27 stycznia – wyjazd na lodowisko, 28 stycznia – wyjazd na kulig do Wisły, 29-30 stycznia – Turniej Piłki Halowej w hali Gimnazjum w Kornowacu, 4 lutego – Turniej Tenisa Stołowego w świetlicy w Rzuchowie, 5 lutego – wyjazd do kina do Rybnika. Szczegóły można poznać pod nr tel. 032 430 12 00 lub na tablicy ogłoszeń.

Ile wydadzą?
Kornowac. Na ostatniej sesji ustalono budżet gminy na 2009 r. Planowane dochody wyniosą 11 mln 874 tys. zł, wydatki – 12 mln 100 tys. zł, w tym na zadania inwestycyjne przewidziano 4 mln 247 tys. 27 zł. Najważniejsze z nich to: wydatki związane z kanalizacją – 1 mln 423 tys. 850 zł, termomodernizacja obiektów oświatowych – 569 tys. 614 zł, termomodernizacja GOK – 1 mln 106 tys. 163 zł, wydatki związane z wodociągiem Konotki w Pogrzebieniu – 412 tys. zł, asfaltowanie ul. Kolonii i Jodłowej – 250 tys. zł.

Zebrania strażaków
Kornowac. Znane są już terminy zebrań sprawozdawczych OSP z terenu gminy Kornowac. Pogrzebień – 25 stycznia, Łańce – 1 lutego, Kobyla – 15 lutego, Rzuchów – 22 lutego.

Nadzieja dla sportowców
Kuźnia Raciborska. W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o planach remontu stadionu, które jednak Rada Miejska odrzuciła, argumentując, że pilniejsza jest modernizacja placu Zwycięstwa. Przypomnijmy, prace przy stadionie szacowane są na ok. 800 tys. zł, przy czym są spore szanse na dofinansowanie 85 % kosztów inwestycji z RPO. Jak się dowiedzieliśmy, pojawiła się szansa na realizację projektu, o co usilnie zabiegają środowiska sportowe. Rada Miejska wstępnie zgodziła się zaakceptować pomysł. Temat ma się pojawić na najbliższej sesji, która odbędzie się pod koniec stycznia.

Gala z Migalskim
Pietrowice Wielkie. Marek Migalski – komentator polityczny znany z prasy i telewizji oraz Genowefa Grabowska – posłanka do Parlamentu Europejskiego będą gościć na Gali Przedsiębiorców w Pietrowicach Wielkich. Poza tym wystąpią na niej Duo Disco i Kabaret Masztalskich. Organizowana przez gminę impreza odbędzie się 14 lutego w Restauracji Roma. Samorząd wyróżni lokalnych przedsiębiorców w kategoriach: Nowy inwestor, Prężne gospodarstwo oraz Solidny produkt-usługa.

Zza miedzy
Kornowac. Rada Gminy wyraziła zgodę na zawarcie przez tutejszy samorząd porozumienia z miastem Racibórz i gminą Krzyżanowice o utworzeniu wspólnej straży gminnej.

Nowi honorowi
Kornowac. Rada Gminy Kornowac nadała honorowe obywatelstwo gminy Małgorzacie Burek oraz księżom Krzysztofowi Spyrze i Janowi Dubasowi.

Widełki oświatowe
Kornowac. Rada Gminy ustaliła stawki dodatku motywacyjnego w szkołach jej podległych: dla dyrektora od 100 zł do 400 zł, dla  nauczycieli od 50 zł do 100 zł. Dodatek motywacyjny przyznaje dla dyrektora wójt, a dla pozostałych nauczycieli – dyrektor szkoły. Przyznaje się go na czas określony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Mażoretki najlepsze
Krzyżanowice. Tworkowski „Uśmiech” zdobył pierwsze miejsce w w VI Międzynarodowym Festiwalu Pieśni i Tańca „International Show -2009” w Bielsku-Białej, w kategorii mażoretek z pomponami (powyżej 14 lat). Więcej o sukcesie podopiecznych Ilony Świerczek napiszemy w kolejnym numerze.

Złotek na grupę
Kornowac. Gmina Kornowac zobowiązała się do opłacania na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Lyskor w roku 2008 składki w wysokości złotówki od każdego mieszkańca zameldowanego na pobyt stały, wg stanu na koniec roku 2007.

  • Numer: 3 (875)
  • Data wydania: 20.01.09