środa, 12 maja 2021

imieniny: Pankracego, Dominika, Domiceli

RSS

Notowania

07.02.2006 00:00
Rada powiatu raciborskiego podjęła uchwałę w sprawie ryzyka przekroczenia krajowych ilości referencyjnych dostaw mleka. Wezwała w niej rząd do podjęcia pilnych działań mających na celu: uruchomienie przyznanej Polsce rezerwy restrukturyzacyjnej (416 tys. ton), nowelizację ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych; renegocjację z UE przyznanej Polsce kwoty mlecznej oraz odstąpienie od naliczania i pobierania kar od rolników, którzy przekroczyli indywidualną ilość referencyjną dostaw mleka w roku kwotowym 2005/2006. Te ostatnie grożą wielu rolnikom z Raciborszczyzny. Miasto ma wielu dłużników, którzy, gdyby tylko spłacili swoje zobowiązania, znacząco poprawiliby kondycję finansową magistrackiej kasy. Łączne zadłużenie osób prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych szacowane jest na 4,74 mln zł, z czego 2,15 mln zł stanowi masę upadłości. Zadłużenie z tytułu odsetek szacowane jest na 3,48 mln zł (1,62 mln zł w masie upadłości). Zadłużenie osób fizycznych sięga 1,03 mln zł. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Raciborzu (www.raciborz.pl) opublikowano zarządzenie prezydenta w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości rolnych i ogrodniczych stanowiących własność miasta. Urząd Miasta ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Chełmońskiego-Wyspiańskiego oraz drogi łączącej ul. Drzewieckiego z ul. Olimpijczyka. W Śląskim Towarzystwie Gospodarczym ProEuropa w Raciborzu (pl. Dworcowy 16, tel. (032) 415 54 39) można uzyskać informacje na temat bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ich tematyka to „Wzrost zdolności małych i średnich przedsiębiorstw do pozyskiwania finansowania zewnętrznego na projekty inwestycyjne”. Do udziału zapraszani są właściciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracownicy. W I kwartale tego roku w województwie śląskim zostanie wznowione przyjmowanie wniosków o dotacje w ramach ZPORR działanie 3.4. – informuje biuro Śląskiego Towarzystwa Gospodarczego „Pro-Europa” z Raciborza. Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw (firm działających nie dłużej niż 3 lata i zatrudniających do 10 pracowników) poprzez dotacje do specjalistycznych usług doradczych oraz inwestycji w wysokości do 65 proc. wartości przedsięwzięcia. Maksymalny poziom dotacji może wynieść 50 tys. euro. Ten sam program w województwie opolskim zostanie uruchomiony w II kwartale 2006 r. Więcej informacji: „Pro -Europa”, plac Dworcowy 16, 47-400 Racibórz, tel. 032 415 54 39, e-mail: biuro@pro-europa.pl, punkt czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00 i 16.00 - 18.00.
  • Numer: 6 (721)
  • Data wydania: 07.02.06