Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Wieści gminne

07.02.2006 00:00
RUDNIK
 • Kolejna sesja odbędzie się 15 lutego. W programie omówienie działalności gminnej spółki wodnej w Rudniku oraz spraw ochrony środowiska. Przygotowano dziesięć projektów uchwał w sprawach m.in.: zmiany regulaminów przyznania stypendiów i wyróżnień za osiągnięcia w sporcie, utrzymania czystości i porządku oraz zasad dostarczania wody, sprzedaży nieruchomości zabudowanych w Strzybniku, przyznawania odznaczenia zasłużony dla gminy Rudnik, ustalenia stawek za wywóz odpadów, zmian w budżecie. Przyjęty zostanie także program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 • Nastąpiło uroczyste otwarcie po remoncie świetlicy wiejskie w Jastrzębiu. Zmodernizowano tam dach, odnowiono kominy i rynny oraz wnętrza. Obiekt ma nowe sanitariaty i kuchnię. Zadanie kwotą 50 tys. zł dofinansowała Fundacja Rozwoju Śląska z Opola.
 • 27 stycznia obradowała komisja oświaty przy Radzie Gminy. Analizowano tegoroczne budżety szkół.
 • Gmina złożyła wniosek do wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej o dofinansowanie budowanej hali sportowej w Rudniku. Obiekt jest wznoszony od października. Gotowe są już fundamenty, wylewki podłóg oraz ściany boczne.
 • Posterunek policji w Rudniku otrzymał nowy radiowóz. Peugeot partner został sfinansowany wspólnie przez Komendę Wojewódzką Policji i gminę.
 • 1 lutego wójt Dominik Konieczny spotkał się w Rudniku z sołtysami. Ustalono terminy zebrań wiejskich, omówiono funkcjonowanie spółki wodnej, selektywnej zbiórki odpadów i kwestie obowiązkowych ubezpieczeń rolników oraz ustalono terminy dożynek. Poddano konsultacjom społecznym statuty sołectw.
 • 2 lutego w Jastrzębiu odbyło się zebranie gminnego zarządu DFK. Rozpoczęto przygotowania do festynu zaplanowanego na 16 września. Mówiono o możliwościach pozyskania dotacji na remonty z Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu.
NĘDZA
 • Plan akcji „Zima 2006” w gminie Nędza: 7 lutego – turniej w badmintona - godz. 10.00 sala gimnastyczna ZSG; 8 lutego – maraton filmowy („Roboty”, „Szeregowiec odlot”, „Batman”) – świetlica Nędza godz. 10.00; 9 lutego – wycieczka autokarowa do parku wodnego w Tarnowskich Górach (tylko dla dzieci powyżej II klasy) – zapisy do 8 lutego, zbiórka o godz. 7.30 pod świetlicą; 10 lutego – Unihock, czyli halowe zawody w hokeju, godz. 10.00 – sala gimnastyczna w Nędzy.
PIETROWICE WIELKIE
 • 11 lutego w sali pietrowickiego OSP odbędzie się Gala Przedsiębiorców 2006. W programie prezentacja filmowa laureatów i wręczenie statuetek w następujących kategoriach: „Nowy inwestor”, „Inwestycje”, „Prężne gospodarstwo” oraz „Solidny produkt/usługa”. Gościem gali będzie prezenter telewizyjny Tadeusz Mosz.
KUŹNIA RACIBORSKA
 • Gmina prowadzi negocjacje z TP SA na temat możliwości zwiększenia dostępu sołectw do sieci pozwalających na korzystanie z szybkiego Internetu. TP SA obiecała inwestycje zwiększające transfer danych w neostradzie.
 • Rada Miejska upoważniła Zbigniewa Wojtyło, skarbnika gminy oraz Józefa Maślankę, radcę prawnego do reprezentowania rady przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wystąpienia z wnioskiem do tejże instytucji.
 • Na ostatniej sesji Rady Miejskiej nastąpiło podsumowanie ubiegłego roku pod względem liczby przestępstw. Okazało się, że ogólnie w gminie Kuźnia Raciborska i Nędza było ich o 36 mniej niż w tamtym roku. W samej gminie było ich mniej o 30. Zanotowano spadek m.in. takich przestępstw jak kradzież mienia, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia, nietrzeźwi kierujący.
KRZYŻANOWICE
 • Udało się pozyskać 200 tys. zł z funduszy unijnych na remont drogi Chałupki-Szylerzowice.
 • Numer: 6 (721)
 • Data wydania: 07.02.06