Poniedziałek, 17 maja 2021

imieniny: Sławomira, Paschalisa, Weroniki

RSS

Porządek musi być

07.02.2006 00:00
Jakie obowiązki mają właściciele zwierząt domowych? Gdzie gromadzić niebezpieczne odpady i jak często należy wywozić szambo, które dotychczas odprowadzane było w tzw. siną dal? Na te pytania próbowali odpowiedzieć radni  dyskutując o przyjęciu nowych ustaleń.
Na ostatniej sesji przyjęto nowy regulamin utrzymania czystości i porządku. Poprzedni  pochodził z 1997 r., zmiana ustawy nałożyła na gminy obowiązek uchwalenia nowego do 17 stycznia. Określa on szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku oraz wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych. Pojawia się w nim także nowy wymóg selektywnej zbiórki odpadów szkła białego i kolorowego, papieru, opakowań z tworzyw sztucznych i odpadów niebezpiecznych. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów. W regulaminie znajdują się także punkty mówiące o konieczności uprzątnięcia chodnika przylegającego do posesji ze śniegu, lodu, błota oraz usuwania z dachu sopli i nawisów śnieżnych zagrażających przechodniom. Mycie samochodów można przeprowadzać pod warunkiem, że ścieki są odprowadzane do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. Określa też obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.
 
Przyjęty został też nowy regulamin dotyczący zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Pojawiły się w nim dwa nowe punkty, chodzi o sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza oraz warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
 
Nowe ustalenia wzbudziły wiele wątpliwości wśród radnych, którzy zastanawiali się jak mieszkańcy zastosują się do nowego regulaminu. Największe obawy mieli sołtysi, tłumacząc, że na wsiach od lat jest problem z kanalizacją, a wywóz szamb dla wielu będzie zbyt wielkim kosztem. Nie było też zgodności co do tego jak często należy wywozić nieczystości. Do tej pory wiele osób robiło to na własną rękę.
 
(e.Ż)
  • Numer: 6 (721)
  • Data wydania: 07.02.06