Sobota, 17 kwietnia 2021

imieniny: Roberta, Rudolfa, Stefana

RSS

W skrócie - powiat raciborski

21.12.2004 00:00
                        
22 grudnia na ostatnim w tym roku posiedzeniu zbiorą się radni Rady Miasta w Raciborzu. Najważniejszym punktem obrad będzie uchwalenie budżetu na 2005 r.

30 grudnia na ostatniej tegorocznej sesji zbiorą się radni powiatowi. W programie ich obrad jest również głosowanie nad przyszłorocznym budżetem powiatu. Radni ocenią także działalność Starostwa w sferze kultury.

Czynna jest noclegowania w domu dla bezdomnych „Arka N.” w Sudole.

Dla podkreślenia znaczenia wejścia Polski do UE, w 2004 r. Narodowy Bank Polski rozpoczął emisję monet kolekcjonerskich z cyklu „Herby Województw”. Co miesiąc wprowadzana jest do obiegu moneta z wizerunkiem herbu kolejnego województwa. 1 grudnia zaprezentowano 12. w serii monetę z herbem województwa śląskiego. Ma nominał 2 zł. Wybito ją w liczbie miliona sztuk.

W Raciborskiem spada liczba pożarów. W trzech pierwszych kwartałach tego roku, jak donosi Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, było ich 340. W tym samym okresie roku poprzedniego odnotowano ich o 188 więcej. Ponad połowę z nich zanotowano w Raciborzu. Mniej było także fałszywych alarmów. Aż 106 pożarów było dziełem podpalaczy.

W tak zwanej sprawie mandatowej wojewoda śląski dochodzi swoich racji przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przypomnijmy, że jego zdaniem radni Tadeusz Wojnar i Maria Wiecha naruszają słynny już art. 24 f, który zakazuje sprawowania mandatów z wykorzystaniem mienia komunalnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie przyznał wojewodzie racji. Skorzystał jednak z prawa wniesienia kasacji do NSA.

Gruźlica staje się coraz większym problemem na całym świecie, w tym w Raciborskiem. W naszym powiecie, jak wynika z informacji miejscowego Sanepidu, odnotowano 32 przypadki tej choroby. W samym Raciborzu było ich 16.

Duża liczba pojazdów sprowadzanych z Zachodu sprawiła, że powiat wypracował dodatkowe 188 tys. zł z opłat komunikacyjnych. 148 tys. zł z tej kwoty spożytkuje samo Starostwo. Po 20 tys. zł przekazano na Domy Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i przy pl. Jagiełły.

Od 17 grudnia w budynku ekspozycyjnym Muzeum przy ul. Gimnazjalnej można oglądać wystawę prac Marka Sobacińskiego pt. „Graficzne opłatki”. Sobaciński to grafik i muzyk. Zajmuje się projektowaniem wydawnictw. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych, galeriach oraz u prywatnych kolekcjonerów w kraju i na świecie. Na wystawie zaprezentowane zostały białe, tłoczone grafiki wykonane techniką plastikorytu. Ich tematyka to: autoportrety, exlibrisy, wspomnienia, przeżycia z dzieciństwa, ważne doznania, problemy dotyczące sacrum oraz impresje odnoszące się do miejsc ważnych dla autora.

„W okresie roku szkolnego bardzo obłożone są obie czynne pływalnie. Ich stan techniczny i poziom oferowanych usług pozostawia wiele do życzenia. Dotyczy to głównie pływalni przy ul. Słowackiego, ale nie tylko. Basen przy ul. Śląskiej nie może doczekać się dokończenia inwestycji jeszcze od okresu powodzi w roku 1997. Zmusza to mieszkańców naszego powiatu do korzystania z odpoczynku poza naszym terenem” - czytamy w sprawozdaniu raciborskiego Sanepidu, przedstawionym na ostatniej sesji. Jakby na dodatek, powiat podniósł ostatnio ceny biletów na basen SMS-u, przez co bardziej opłaca się rodzinny wyjazd do aquaparków niż korzystanie z przyjemności kąpieli w rodzinnym mieście. Widać zarząd powiatu nie jest w stanie wygenerować żadnych lepszych pomysłów, jak tylko sięgnąć do kieszeni mieszkańców.

Od 16 do 19 stycznia w RCK będą się odbywać warsztaty teatralne prowadzone przez Grupę Artystyczną „TFURCY”. Zajęcia obejmują następujące zagadnienia: elementarne zadania aktorskie, praca z ciałem i wyobraźnią, praca z partnerem oraz z głosem. Koszt uczestnictwa wynosi 40 złotych. Zapisy przyjmowane są do 14 stycznia, od poniedziałku do piątku w RCK DK „Strzecha” u Anny Jegerskiej.

Tylko do końca grudnia Raciborski Fundusz Lokalny przyjmuje wnioski w konkursie na granty w programie „Mam pomysł na aktywną i twórczą jesień mojego życia”, skierowanym do osób starszych i samotnych. Projekty mogą być składane przez Kluby Seniora, raciborskie Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz zorganizowane grupy osób. Komisja Konkursowa brać będzie pod uwagę zbiorcze działania przyczyniające się do poprawy jakości życia seniorów oraz to, w jakim stopniu projekt aktywizuje osoby starsze, np. aktywność kulturalną, nowatorskie rozwiązania. Najciekawsze projekty zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi z powstałego Funduszu Seniora. Będą one wynosiły: I m 2.500 zł, II m 1.500 zł i III m 1.000 zł. Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać w siedzibie Funduszu w Raciborzu przy ul. Rzeźniczej 8, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00 - 14.00.

Rada Powiatu przyjęła informację zarządu o stanie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz podjęła uchwałę w sprawie określenia głównych kierunków zmierzających do przeciwdziałania przestępczości i zjawiskom patologicznym na terenie ziemi raciborskiej w latach 2005-2007. Będą to m.in.: utworzenie interdyscyplinarnego zespołu zajmującego się pomocą ofiarom przestępstw, szeroka współpraca z organizacjami pozarządowymi, spotkania z lokalną społecznością, promowanie działalności policji oraz przygotowanie informatora o działalności służb pomocowych.

„A w sercach światło...” to tytuł koncertu kolęd tradycyjnych i pastorałek autorstwa Elżbiety i Andrzeja Biskupów. Impreza odbędzie się w czwartek 6 stycznia w Kościele pod wezwaniem św. Paschalisa w Raciborzu. Kolędy zaśpiewają m.in. Anna Wyszkoni, Marzena Korzonek i Dawid Koczy. Wystąpi też zespół „Miraż”. Wstęp wolny.

„Na terenie powiatu nie występują obecnie żadne choroby zakaźne zwierząt stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla ludności, a produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego i same zwierzęta są poddawane na bieżąco badaniom kontrolnym” - zapewnia Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Raciborzu.

Adaptacja starego szpitala na budynki dydaktyczne szkoły wyższej kosztowałaby około 45 mln zł. Raciborskiej uczelni na to nie stać i ostatecznie zrezygnowała ona z przejęcia obiektu. Na ostatniej sesji Rada Powiatu zgodziła się, by zarząd przygotował nieruchomość do sprzedaży.

Autobusy PKS w dniach 24 i 31 grudnia kursować będą do godz. 16.00 zgodnie z rozkładem jazdy, obowiązujacym w dni robocze. 25 grudnia i 1 stycznia komunikacja autobusowa będzie zawieszona. 26 grudnia autobusy będą kursowały zgodnie z niedzielnym rozkładem jazdy.
  • Numer: 5253 (662/663)
  • Data wydania: 21.12.04