Niedziela, 18 kwietnia 2021

imieniny: Apoloniusza, Bogusławy, Gościsława

RSS

Na ekologicznej liście najlepszych

16.11.2004 00:00
Zaangażowanie G 1 na rzecz ochrony środowiska zostało dostrzeżone i nagrodzone. Szkoła zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie ekologicznym Hewlett-Packard Polska „W harmonii z przyrodą”, wygrywając cztery zestawy komputerowe.
Gimnazjum zgłosiło do konkursu projekt pod nazwą „Gimnazjum przyjazne środowisku”. Praca opisuje między innymi wdrażanie polityki prośrodowiskowej przez całą społeczność szkolną: uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. Działania w ramach oszczędnego gospodarowania zasobami przynoszą już wymierne efekty. Są to konkretne oszczędności kwotowe na skutek zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło (ok. jednej czwartej), wymiany oświetlenia na świetlówki o przedłużonym okresie działania, unowocześnienia instalacji wodociągowej. Wyeliminowano ok. 70 procent używanych dotąd niedegradowalnych środków czystości. Dzięki współpracy z fundacją ekologiczną „Silesia” i Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM zagospodarowano teren przyszkolny i utworzono miniarboretum, którego powierzchnię i zasoby systematycznie powiększano. Uczniowie zostali przeszkoleni w zakresie pielęgnacji roślin przez pracownika Lasów Państwowych w Rudach Wielkich. Na terenie arboretum odbywają się zajęcia z edukacji ekologicznej. W ramach działań doskonalących szczególny nacisk położono na zwiększenie efektywności segregacji odpadów, zarówno przez uczniów, jak i personel szkoły.
 
Już wcześniej szkoła podejmowała szereg działań na rzecz ochrony środowiska. Realizuje Program Edukacji Ekologicznej poprzez działania praktyczne „Nie ma kompromisu w obronie Matki Ziemi” oraz jest organizatorem i uczestnikiem różnych konkursów, wystaw ekologicznych, spotkań z ludźmi zasłużonymi dla ekologii. Została nagrodzona przez WFOŚiGW w Katowicach. W 2001 r. zespół nauczycieli opracował autorski program edukacyjny „Edukacja ekologiczna w gimnazjum”, który uzyskał II nagrodę w konkursie organizowanym przez prezydenta Raciborza. W 2001 r. gimnazjum, jako placówka pilotażowa, rozpoczęło realizację polityki środowiskowej zgodnej z normą ISO 14001. System ten funkcjonuje do dziś, przynosząc wymierne efekty. Uczniowie zajmują czołowe miejsca w konkursach ekologicznych. G 1 rozszerza działania, włączając w nie gimnazja powiatu raciborskiego poprzez organizację Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu Ekologicznego z okazji Dnia Ziemi.
 
Te i inne działania ekologiczne złożyły się na projekt, nagrodzony III miejscem w Konkursie Ekologicznym HP. Został on opracowany przez zespół: dyrektor Annę Zygmunt, wicedyrektor Karinę Pacułt, Karinę Lipowską i Annę Kobylnik. Gala z okazji rozstrzygnięcia konkursu odbyła się w Łazienkach Królewskich w Warszawie, 2 czerwca. Byli na niej obecni przedstawiciele szkoły, prezydent Raciborza i naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. Sprzęt komputerowy, będący nagrodą, został szkole uroczyście przekazany 9 listopada. Będzie on początkiem nowej pracowni multimedialnej.

Ewa Halewska
  • Numer: 47 (657)
  • Data wydania: 16.11.04