Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

imieniny: Juliusza, Ludosława, Zenona

RSS

Notowania

16.11.2004 00:00
              
Roman Jarosiński złożył rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego oraz członka rady nadzorczej Rafako S.A. Jednocześnie rada powołała go na stanowisko wiceprezesa zarządu spółki. Nowy wiceprezes ma 60 lat, w 1966 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczął w wydawnictwach prasowych i książkowych, m.in.: Wydawnictwie Czasopism i Książek Technicznych NOT SIGMA, Agencji Omnipress - Spółdzielni Pracy Dziennikarzy, Editions - Spotkania, Zarządzanie i Bankowość. W 1992 r. został dyrektorem handlowym Ruch S.A., zaś w 1995 r. Dyrektorem Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którą to funkcję pełnił do 2000 r. Jest wykładowcą w katedrze dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie, jak również konsultantem w zakresie mediów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem platform cyfrowych i telewizji interaktywnej. Jest też przewodniczącym rady nadzorczej Elektrim Volt S.A., wiceprzew. rady nadzorczej Elektrim Megadex S.A., i Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz członkiem rady nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin, Apeny S.A. i Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., a także wiceprezesem w Elektrim S.A., których działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Rafako S.A.

Zarząd Mieszka poinformował, iż Sąd Apelacyjny w Katowicach, wskutek apelacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie, zmienił w części wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, wskutek czego oddalił powództwo wzajemne Mieszko SA i obciążył powoda wzajemnego kosztami procesu w sprawie z powództwa wzajemnego ZPC Mieszko S.A. przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie o zapłatę kwoty 1,35 mln zł oraz zapłatę kosztów procesu. Na kwotę, która była przedmiotem sporu ZPC Mieszko S.A. utworzyła w 2003 r. rezerwę w koszty finansowe. Wyrok Sądu nie będzie miał negatywnego wpływu na wynik finansowy spółki w 2004 roku ani w latach następnych. Wyrok nie jest prawomocny.

Rada Powiatu zgodziła się na sprzedaż w drodze przetargu 0,07 ha działki przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Teren ten obecnie znajduje się we władaniu II LO.

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki o powierzchni 0,0045 ha przy ul. Solnej. Teren przeznaczony jest pod budowę tzw. plomby między budynkami naprzeciw boiska SP 4.
  • Numer: 47 (657)
  • Data wydania: 16.11.04